Kiểm tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại 26 tỉnh, thành phố

Nhà đất 28/04/2021 - 14:35

Trong quý I-2021, các nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước, tài nguyên biển được sử dụng hiệu quả. Thu từ tài nguyên và môi trường đạt 42.200 tỷ đồng, trong đó, riêng thu từ đất đạt 32.200 tỷ đồng.

Đây là thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại họp báo thường kỳ, đánh giá công tác quý I-2021. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì họp báo.

Kiểm tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại 26 tỉnh, thành phố - ảnh 1

Quang cảnh buổi họp báo.

Trong quý I-2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát các quy định còn chồng chéo, vướng mắc để sửa đổi nhằm khơi thông, giải phóng các nguồn lực cho phát triển. Các nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước, tài nguyên biển được sử dụng hiệu quả. Thu từ tài nguyên và môi trường trong quý I-2021 đạt 42.200 tỷ đồng, trong đó, riêng thu từ đất đạt 32.200 tỷ đồng, đóng góp 12% thu ngân sách nội địa, góp phần giải quyết khó khăn trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19...

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã hoàn thiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Trong quý I-2021, tỷ lệ cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý tăng 3,52%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt khoảng 90,69%...

Trong quý II và những tháng còn lại của năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, môi trường; đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và Cổng thông tin địa lý quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ hoàn thiện các cơ chế chính sách để huy động nguồn lực xã hội trong giải quyết vấn đề môi trường và huy động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm.

Tại họp báo, đã có hơn 20 ý kiến của phóng viên được trả lời cụ thể. Riêng vấn đề "sốt" giá đất xảy ra tại một số tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra để làm việc với 26 tỉnh, thành phố về nội dung liên quan quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Ánh Dương