Kiểm tra, rà soát các vi phạm pháp luật đất đai đối với mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng

Nhà đất 26/10/2020 - 22:14

Thời gian vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và các trang quảng cáo mời gọi đầu tư bất động sản có xuất hiện mô hình dự án du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng (farmstay) tại nhiều địa phương.

Kiểm tra, rà soát các vi phạm pháp luật đất đai đối với mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng - ảnh 1

Với tình hình đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập tổ kiểm tra liên ngành để tham mưu các biện pháp quản lý, giải quyết đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện. Trong đó, đối với lĩnh vực đất đai, bộ đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát, thống kê các khu vực đang tồn tại các mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng (famstay) nêu trên; xác định các khu có vi phạm pháp luật đất đai, làm rõ từng hành vi vi phạm, lập hồ sơ để xử lý kịp thời theo đúng quy định; các khu chưa có vi phạm pháp luật đất đai hoặc có vi phạm nhưng chưa có chế tài xử lý, chưa có trong quy định của pháp luật đất đai để kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh các trường hợp có thể xảy ra vi phạm (nếu có) và có hướng nghiên cứu đánh giá đối với các mô hình nêu trên để đề xuất phương án quy hoạch hoặc biện pháp xử lý phù hợp với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến việc đầu tư, kinh doanh đối với các dự án nêu trên để tránh tình trạng vi phạm pháp luật đất đai về chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp; công khai trên các phương tiện thông tin của địa phương các khu vực, dự án có sai phạm để người dân và doanh nghiệp biết, tránh đầu tư, mua, bán, dẫn đến thiệt hại về kinh tế và vi phạm pháp luật.

Duy Nhật