Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này

Kinh tế 20/04/2021 - 17:44

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, trí nhớ của chúng ta không tốt như bản thân nghĩ và thường không nhớ được logo của những thương hiệu nổi tiếng nhất. Chỉ có 6% số người có thể nhớ chính xác logo Starbucks.

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 1

Đây là logo của thương hiệu nào?

Xem đáp án

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 2

Quay lại

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 3

Đây là logo của thương hiệu nào?

Xem đáp án

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 4

Quay lại

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 5

Đây là logo của thương hiệu nào?

Xem đáp án

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 6

Quay lại

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 7

Đây là logo của thương hiệu nào?

Xem đáp án

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 8

Quay lại

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 9

Đây là logo của thương hiệu nào?

Xem đáp án

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 10

Quay lại

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 11

Đây là logo của thương hiệu nào?

Xem đáp án

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 12

Quay lại

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 13

Đây là logo của thương hiệu nào?

Xem đáp án

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 14

Quay lại

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 15

Đây là logo của thương hiệu nào?

Xem đáp án

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 16

Quay lại

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 17

Đây là logo của thương hiệu nào?

Xem đáp án

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 18

Quay lại

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 19

Đây là logo của thương hiệu nào?

Xem đáp án

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 20

Quay lại

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 21

Đây là logo của thương hiệu nào?

Xem đáp án

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 22

Quay lại

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 23

Đây là logo của thương hiệu nào?

Xem đáp án

Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này - ảnh 24

Quay lại

Phan Hằng (Theo Brightside)