Kiện toàn đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Giáo dục 30/10/2020 - 22:20

Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn về việc đề nghị rà soát bổ sung, thay thế người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Kiện toàn đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - ảnh 1

Theo đó, UBND các địa phương: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Ranh rà soát, đưa ra khỏi danh sách, bổ sung người có uy tín theo Quyết định số 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với các trường hợp sáp nhập thôn, mỗi thôn sau khi sáp nhập có ít nhất 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu là người dân tộc thiểu số thì được bình chọn 1 người có uy tín; trường hợp thôn không đủ điều kiện theo quy định, các thôn có tính chất đặc thù riêng khác thì UBND huyện báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định số lượng người có uy tín...

V.T