Kiên Giang hỗ trợ nông dân trồng lúa giảm bớt khó khăn

Kinh tế 21/04/2013 - 21:26

* Hà Nội đầu tư phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung Theo Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, Chính phủ đã phân bổ kinh phí cho tỉnh để thực hiện chínhsách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa và người trồng lúa, nhằm giúp nông dân giảm bớt khó khăn, tănglợi nhuận trên đồng ruộng. Thời gian thực hiện từ 1-7-2012 đến 31-12-2015. Theo đó, chi hỗ trợ cho người trực tiếp sản xuất 500.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên canhlúa; 100.000 đồng/ha/năm đối với đất ...

* Hà Nội đầu tư phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung Theo Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, Chính phủ đã phân bổ kinh phí cho tỉnh để thực hiện chínhsách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa và người trồng lúa, nhằm giúp nông dân giảm bớt khó khăn, tănglợi nhuận trên đồng ruộng. Thời gian thực hiện từ 1-7-2012 đến 31-12-2015.

Theo đó, chi hỗ trợ cho người trực tiếp sản xuất 500.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên canhlúa; 100.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, không tính đất mở rộng tự phát, không theo quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa của địa phương. Ngoài ra, nông dân sản xuất lúa bị thiệt hạido thiên tai, dịch bệnh sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Cụthể, đối với diện tích gieo cấy trong phạm vi 45 ngày bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 2,5 triệuđồng/ha và thiệt hại từ 30 đến 70%, hỗ trợ 1,75 triệu đồng/ha; diện tích gieo cấy hơn 45 ngày bịthiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 5 triệu đồng/ha và thiệt hại từ 30 đến 70%, hỗ trợ 3,5 triệu đồng/ha.

Hiện nay, các ngành chức năng phối hợp với các địa phương trong tỉnh đang gấp rút hoàn thànhnhững thủ tục cần thiết để sớm chuyển tiền hỗ trợ cho nông dân.

Ðược biết, tỉnh Kiên Giang hiện có diện tích canh tác lúa khoảng 343.500 ha, với tổng diện tíchgieo trồng lúa hơn 725.000 ha/năm. Sau hai năm (2011 - 2012) đứng đầu cả nước về sản lượng lươngthực, năm 2013, tỉnh Kiên Giang tiếp tục phấn đấu giữ vững "ngôi vị" này, với hơn 4,4 triệu tấn,trong đó lúa chất lượng cao chiếm hơn 70%.

Hà Nội đang triển khai bốn chương trình, đề án vùng sản xuất nông nghiệp tập trung bước đầu đạthiệu quả. Ðó là Chương trình phát triển sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao giai đoạn 2010-2015;Ðề án phát triển sản xuất hoa, cây cảnh giai đoạn 2011-2016; Ðề án phát triển cây ăn quả giá trịkinh tế cao giai đoạn 2012-2016; Chương trình phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và chănnuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư giai đoạn 2011-2015.

Với hơn 188 nghìn ha đất sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, dân số ở khu vực nôngthôn có hơn bốn triệu người, chiếm hơn 60% lực lượng lao động, Hà Nội luôn quan tâm và thúc đẩy đầutư trên mọi phương diện từ cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, tiến bộ khoa học kỹ thuật đến giốngcây trồng, vật nuôi phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bước đầu trên địa bànthành phố đã hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa tập trung với năng suấtvà giá trị thu nhập cao như: Vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng sản xuất rau an toàn, vùng camCanh, bưởi Diễn, vùng chăn nuôi gia cầm, bò thịt, bò sữa tập trung tại các huyện Mê Linh, Ðông Anh,Hoài Ðức...

 Ðể tiếp tục phát huy hiệu quả của các chương trình, đề án trên, thành phố tiếp tục triểnkhai chương trình chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư.