Kiên quyết không để thế lực thù địch lợi dụng, cài cắm

05/09/2013 - 23:55 - Nguồn: baodatviet.vn Yêu cầu xóa tin
(Chính trị Việt Nam) - Đảng bộ Quân đội kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng, cài cắm, chia rẽ, lôi kéo và thực hiện “tự diễn biến”...
Ngày 4/9, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". 
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Đoàn Kiểm tra chủ trì buổi làm việc.
 
Tại buổi làm việc, Thường vụ Quân ủy Trung ương cho biết: Đảng bộ Quân đội đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11); việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình hoàn thành theo đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và không có cấp ủy, tổ chức đảng phải kiểm điểm lại.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: QĐND)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: QĐND)
 
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao Đảng bộ Quân đội đã thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, quyết liệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
 
Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị khẳng định Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất cao; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị;
 
Có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo xây dựng Đảng bộ và toàn quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 
 
Đồng thời các cấp cũng đã chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra giải pháp khắc phục  được dư luận trong cán bộ, đảng viên và toàn quân đồng tình, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Quân đội. 
 
Trước những yêu cầu mới cũng như những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, liên tục, kiên trì nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội;
 
Tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chủ động dự báo, kịp thời định hướng và chỉ đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh về tư tưởng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng, cài cắm, chia rẽ, lôi kéo và thực hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ quân đội;
 
Triển khai thực hiện các chương trình công tác, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm; trong công việc hàng ngày, từng người tự soi, tự sửa vì đây là cuộc đấu tranh trong bản thân mỗi con người.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ Quân đội và Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhóm giải pháp về tổ chức và cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mới; chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chiến dịch, chiến lược; 
 
Quan tâm làm tốt công tác xây dựng đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện độc đoán, dân chủ hình thức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên;
 
Tiếp tục chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp trong sinh hoạt và hoạt động của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan đơn vị. 
 
Với trọng tâm là “làm theo”, Đảng bộ cần kịp thời phát hiện, nêu gương, nhân rộng những điển hình tiên tiến làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống, trở thành phong trào sâu rộng, thường xuyên, liên tục trong toàn quân.
 
Trước đó, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị đã có kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) và Chỉ thị 03 tại Đảng ủy Quân khu 2, Đảng ủy Quân chủng Phòng không – Không quân, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
 
Theo QĐND/VOV