Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 121,21 tỷ USD

Kinh tế 13/07/2020 - 18:04

Trong 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã bị giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước do những ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 121,21 tỷ USD - ảnh 1

Theo đó, trong tháng 6-2020, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 21 tỷ USD, tăng 9,5% so với tháng trước 5-2020.

Trong quý II-2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 57,98 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 8,3% so với quý I năm nay.

Đã có 9 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong quý II năm nay, chiếm tỷ trọng 70,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 121,21 tỷ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, khu vực kinh tế trong nước đạt 41,38 tỷ USD, tăng 11,7%, chiếm 34,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 79,83 tỷ USD, giảm 6,7%, chiếm 65,9%;

Trong nửa đẩu năm 2020, đã có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 86,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (4 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 52,7%).

CK