Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 665: Tần Thuỷ Hoàng

Thư giãn 29/06/2019 - 17:20

Đến khi nhận ra sự thật thì nhà vua cũng ngớ người. Dư thừa của người này lại là diễm phúc với người khác! Theo truyentranhnhamnhi

Đến khi nhận ra sự thật thì nhà vua cũng ngớ người. Dư thừa của người này lại là diễm phúc với người khác!

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 665: Tần Thuỷ Hoàng - ảnh 1

Theo truyentranhnhamnhi