Kinh dị nghề chuyển phát nhanh thi thể bằng… xe máy ở châu Phi

Nhà đất 15/08/2019 - 20:14

1 Các thi thể khi được chuyển đi sẽ đóng gói trong: A. Quan tài bằng xốp B. Chăn  

1

Các thi thể khi được chuyển đi sẽ đóng gói trong:

Kinh dị nghề chuyển phát nhanh thi thể bằng… xe máy ở châu Phi - ảnh 1
A. Quan tài bằng xốp
B. Chăn