Kinh tế 2018 tăng trưởng dần dịch chuyển sang chiều sâu

Kinh tế 16/10/2018 - 14:37

(Xây dựng) - Từ ngày 15 - 17/10, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các nội dung về những vấn đề chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội và cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội gồm: --> (Xây dựng) - Từ ngày 15 - 17/10, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các nội dung về những vấn đề chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội và cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội gồm: Đánh giá kết quả ...

(Xây dựng) - Từ ngày 15 - 17/10, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các nội dung về những vấn đề chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội và cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội gồm:

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019.

Kinh tế 2018 tăng trưởng dần dịch chuyển sang chiều sâu - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: VnEconomy.vn

Xem xét kết quả giữa kỳ các kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công trung hạn, chương trình tài chính quốc gia, kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Xem xét nguồn kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2017 và việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các báo cáo: tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện có liên quan; xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự và chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập P.Tiến Thành thuộc TX Đồng Xoài và TP Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

Đây là phiên họp cuối để rà soát lại các công việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, do đó có nhiều nội dung phải xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 28 về tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định, năm 2018 có thể hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao (trong đó, 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đã đề ra. Năm 2018, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1,89 triệu tỷ đồng, tăng 13,3%, bằng 34% GDP. Theo đó, cơ cấu đầu tư khu vực tư nhân trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội ngày càng tăng. Cụ thể, tỷ trọng đầu tư của khu vực tư nhân năm 2018 ước đạt 42,4%. Tỷ trọng này trong năm 2017 là 40,6%, năm 2016 là 38,9% và bình quân cả giai đoạn 2011 - 2015 đạt 38,3%.

Theo chỉ tiêu do Quốc hội giao, tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội trong năm 2018 là 34% GDP, bình quân cả giai đoạn 5 năm là 32-34%. Như vậy, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong năm 2018 được thực hiện vượt chỉ tiêu do Quốc hội giao khá cao.

Nhã Kỳ