Kịp thời điều chỉnh độ trắng giấy SGK chống cận thị

Giáo dục 30/08/2013 - 11:07

NXB Giáo dục Việt Nam đã kịp thời điều chỉnh độ trắng giấy để không anh hưởng đến thị giác của học sinh.

Thông tin này được ông Nguyễn Minh Khang, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định tại buổi họp báo do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 28/8.

Theo ông Nguyễn Minh Khang, trước đây, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sử dụng định lượng 56g/m vuông và độ trắng 80-82 ISO để in cho sách 2 màu và giấy định lượng 60g/m vuông, độ trắng 80-82 ISO để tin cho sách 4 mầu.

no image
Ông Nguyễn Minh Khang

Tuy nhiên, chính nhà xuất bản này đã kết hợp với các bác sỹ của Học viện Quân y thực hiện một nghiên cứu, kết luận đưa ra là với độ trắng 80-82 ISO có độ lóa cao, sẽ ảnh hưởng đến thị lực của học sinh.

“Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chỉnh sửa ngay, đã đặt Công ty Giấy Bãi Bằng và Công ty Giấy Tân Mai để chỉnh sửa độ trắng thành 73 - 75 ISO. Như vậy, hiện nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang sử dụng định lượng 56g/m vuông và độ trắng 73 - 75 ISO in cho sách 2 mầu và định lượng giấy 60g/m vuông, độ trắng 73 - 75 ISO in cho sách 4 mầu.

Sách của Nhà xuất bản hiện đã đáp ứng được yêu cầu đảm bảo chống lóa và không ảnh hưởng đến thị giác của học sinh, tăng độ xốp cũng như in không bị hằn sang mặt phía sau” – ông Nguyễn Minh Khang khẳng định.