KSH giải trình việc cổ phiếu bị kiểm soát đặc biệt

Xã hội 30/05/2019 - 09:29

KSH cho biết, Công ty đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính thường niên của Công ty và các công ty con cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018 theo quy định. KSH là doanh nghiệp thuộc ngành khai khoáng Trong quá trình làm việc, do việc sắp xếp nhân sự và kế hoạch kiểm toán của Công ty kiểm toán chưa phù hợp, khiến cho công việc kiểm toán bị kép dài hơn dự kiến và báo cáo kiểm toán không được phát hành đúng thời hạn. Điều này dẫn đến việc vi phạm quy định về công bố thông tin báo ...

KSH cho biết, Công ty đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính thường niên của Công ty và các công ty con cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018 theo quy định.

KSH giải trình việc cổ phiếu bị kiểm soát đặc biệt - ảnh 1 KSH giải trình việc cổ phiếu bị kiểm soát đặc biệt - ảnh 2
KSH là doanh nghiệp thuộc ngành khai khoáng

Trong quá trình làm việc, do việc sắp xếp nhân sự và kế hoạch kiểm toán của Công ty kiểm toán chưa phù hợp, khiến cho công việc kiểm toán bị kép dài hơn dự kiến và báo cáo kiểm toán không được phát hành đúng thời hạn.

Điều này dẫn đến việc vi phạm quy định về công bố thông tin báo cáo thường niên theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về “hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” và các quy định tại Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM về việc “Ban hành quy chế niêm yết chứng khoán tại HoSE”.

KSH cho biết, Công ty hiện vẫn đang tiếp tục phối hợp làm việc với công ty kiểm toán và các kiểm toán viên phụ trách cuộc kiểm toán để thúc đẩy tiến độ phát hành báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

Ngoài nội dung giải trình việc cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, KSH cũng có nội dung giải thích việc chậm công bố thông tin bất thường.

KSH cho biết, ngày 8/3/2019, Hội đồng quản trị Công ty đã ra quyết định về việc điều chỉnh khoản đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Cát, nhưng chưa hoàn tất việc thoái vốn tại ngày 21/3/2019.

Nhân viên phụ trách công bố thông tin của công ty đã tiếp nhận quyết định này, tuy nhiên trong quá trình làm việc đã sơ xuất, không thực hiện công bố thông tin về việc điều chỉnh nội dung khoản đầu tư.

Liên quan đến số liệu báo cáo tài chính riêng lẻ quý I/2019, KSH cho biết trong quá trình làm việc với công ty kiểm toán, 2 bên chưa thống nhất được ý kiến về việc ghi nhận khoản đầu tư và các thủ tục thoái vốn theo quy định chưa được hoàn tất. Do đó, kế toán Công ty chưa tiến hạn điều chỉnh số liệu trên báo cáo.

Theo baodautu.vn