Kỳ 1: Phát triển đảng viên trẻ từ tổ chức Đoàn cơ sở - nhân lên những hạt giống đỏ

Xã hội 01/08/2020 - 09:02

Tổ chức cơ sở Đoàn nào khi tham gia phát triển đảng viên cũng đều chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kỹ lưỡng về hồ sơ và nhân sự, để giới thiệu được những người xứng đáng. Nhưng với Đoàn trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG Hà Nội thì có những điểm đặc biệt hơn. Đó là chú ý đến động cơ, mục đích vào Đảng của cán bộ trẻ, của sinh viên trẻ. Như lời Bí thư Đoàn trường Trần Bách Hiếu nói: Vào Đảng, cái tâm trong sáng là điều quan quan trọng đầu tiên, tổ chức cơ sở Đoàn phải ...

LTS: Phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Theo tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển Đảng, Người từng cho rằng: Đảng là một cơ thể sống, tồn tại và phát triển theo quy luật khách quan, có hấp thụ, có đào thải. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Loạt bài này của PV Báo PL&XH xin đi vào những vấn đề phát triển Đảng từ nguồn những người trẻ, là cán bộ trẻ, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trẻ. Họ trưởng thành trong các tổ chức cơ sở. Và mỗi cách làm, mỗi sự kỹ lưỡng từ các tổ chức cơ sở, đang góp phần sàng lọc, xây dựng những đội ngũ kế cận chất lượng, để tổ chức Đảng có những con người thực sự chất lượng.

Mọi tiêu chuẩn tốt phải đi cùng với cái “tâm” tốt

Theo Tiến sĩ Trần Bách Hiếu, Bí thư Đoàn trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV): Nhiều năm qua, trường Nhân văn nói chung, trong đó có Đảng ủy, có chính quyền, Ban giám hiệu, các tổ chức chính trị xã hội khác, đặc biệt ở tổ chức Đoàn trường luôn có các chương trình để chăm sóc, bồi dưỡng, phát huy tinh thần, trách nhiệm của đoàn viên sinh viên trong hoạt động tập thể và qua đó, thì lọc ra, tìm ra được những người chất lượng nhất để giới thiệu vào Đảng.

Trong môi trường trường học như ĐH KHXH&NV thì phải là người xuất sắc, những người đứng đầu, có phẩm chất đặc biệt tốt về nhân cách, năng lực chuyên môn.

Khi vào đầu năm học, ngay cả đối với sinh viên năm thứ nhất, gọi là tuần sinh hoạt công dân, gọi là hội nhập sinh viên, Đoàn trường cũng phối hợp giới thiệu tất cả các hoạt động chung của tổ chức đoàn đến với các sinh viên, đặc biệt là thông tin phát triển đảng trong sinh viên – rất được chú trọng. Mọi chỉ đạo của cấp trên, các chương trình của đoàn đều được cung cấp thông tin rõ ràng đến các sinh viên, đặc biệt là tiêu chí để phát triển đảng, được giới thiệu vào Đảng đối với mỗi một bạn đoàn viên sinh viên được cung cấp rất đầy đủ, cụ thể, để chính bản thân các sinh viên khi đã có mục tiêu, lý tưởng để phấn đấu vào đảng thì có thể sắp xếp, chuẩn bị hành trang cho mình.

Có những tiêu chí cũng được quy định cụ thể. Đối với sinh viên, điểm trung bình trong học tập của các bạn được giới thiệu Đảng phải trên 2.8 và yêu cầu thêm là phải có Nghiên cứu khoa học (NCKH) – chưa nhất thiết là NCKH phải có giải, nhưng tại sao phải có yêu cầu này, vì đây là hai nhiệm vụ chính trị hàng đầu của sinh viên: Học tập, NCKH – nó khác hơn các cấp phổ thông chính ở NCKH. Riêng đối với cán bộ trẻ, những tiêu chí cũng có khác với các sinh viên, nhưng bao giờ các tiêu chuẩn cũng là hoàn thành công việc tốt, có bản lĩnh chính trị, có nghiên cứu khoa học. Và ở vị trí khác nhau thì tiêu chuẩn về công việc cũng khác nhau, nhưng chắc chắn không thể là không hoàn thành nhiệm vụ, không tiêu biểu mà có thể được giới thiệu.

Ngoài tiêu chí về học tập và NCKH, đương nhiên phải có chứng chỉ của lớp nhận thức về Đảng (điều kiện bắt buộc) và thứ ba là phải được uy tín, tín nhiệm trong tập thể. Các bước giới thiệu rất chặt chẽ, phải được giới thiệu của chi đoàn, liên chi đoàn, đoàn trường, chi bộ… đó là quy trình chặt để đoàn viên, sinh viên, cán bộ trẻ, ở diện đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp đảng phải thực sự ưu tú, từ chuyên môn tốt đến tác phong đạo đức và uy tín với tổ chức.

Tiến sĩ Trần Bách Hiếu nói: Ở đây tôi hết sức nhấn mạnh, tiêu chí có rồi, nhưng sự đồng điệu từ suy nghĩ cá nhân với mục tiêu, bản chất cũng như cương lĩnh của Đảng rất quan trọng, tức là hiểu nhau, thì mới đến được với nhau, chứ chúng tôi không bao giờ chủ trương ở góc độ cần về số lượng, lấy ào ào, giới thiệu ào ào. Nhất là khi hiện nay, yêu cầu từ Tổng Bí thư rất rõ: Chất lượng đảng viên mới là quan tâm hàng đầu.

Đến khi được tập thể giới thiệu, tham gia các lớp nhận thức về Đảng thì các đoàn viên ưu tú phải thực sự cảm nhận được động cơ vào đảng phải trong sáng – đây là chủ trương của cá nhân tôi khi làm Bí thư đoàn trường và với tập thể BCH Đoàn trường. Tức là không chọn vào đảng những người vụ lợi, những người cơ hội. Có thể có những bạn nói rất hay, nhưng cái tâm chưa trong sáng. Nếu chúng ta cứ đưa hồ sơ lên cho xong nhiệm vụ, cho đạt chỉ tiêu thì đó là cách chọn lựa con người rất hời hợt.

Kỳ 1: Phát triển đảng viên trẻ từ tổ chức Đoàn cơ sở - nhân lên những hạt giống đỏ - ảnh 1
Đoàn trường ĐH KHXH&NV với nhiều hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên, sinh viên, cổ vũ định hướng cho thanh niên, sinh viên, cán bộ trẻ có mục tiêu, lý tưởng, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ảnh: USSH

Giáo dục chính trị cho người trẻ về Đảng – không thể khô khan cũ kỹ

Trong môi trường trường ĐH, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng để các đoàn viên có mục tiêu, có lý tưởng Đảng rất quan trọng. “Làm thế nào để giáo dục được tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, lý tưởng sống cho các bạn đoàn viên sinh viên trong trường không bị rơi vào tình trạng khô Đoàn nhạt Đảng, xa rời chính trị - như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói thì từ các cấp trong trường, đặc biệt là sự chủ động của Đoàn trường, chúng tôi cũng tổ chức rất nhiều hoạt động để giáo dục chính trị, tư tưởng, và cần rất nhiều sự đổi mới” – Tiến sĩ Trần Bách Hiếu nói.

Bây giờ thanh niên sinh viên có rất nhiều sự thu hút bởi nhiều tổ chức khác, trò chơi khác, trào lưu khác. Đoàn phải là tổ chức có tính định hướng những gì đúng đắn, tích cực và phù hợp nhất đối với thanh niên, đoàn viên, người trẻ. Tổ chức đoàn phải uy tín, phải làm cho từng thành viên hiểu là làm theo tổ chức là đúng. Đoàn không làm ra được mạng xã hội, đoàn không thể làm ra được hàng loạt trend (xu hướng) cho các bạn giải trí, nhưng Đoàn là uy tín, để làm cho các thành viên của mình hiểu rằng: Đoàn làm là đúng đắn, Đoàn cổ vũ các bạn tham gia những phong trào tập thể đúng, có xu hướng tốt, có lan tỏa và trách nhiệm xã hội.

Thứ hai, nếu giáo dục chính trị mà chỉ chăm chăm sách vở, lời nói thông thường, thực sự không còn hiệu quả nữa. Hiện nay, giáo dục phải thông qua chính trải nghiệm, thông qua cả nhận “từ ánh mắt đến trái tim”. Có những bài giảng hay đến mức nào, cũng chỉ 45 - 90 phút trên giảng đường, chứ không đánh vào được con tim, khối óc của sinh viên như những gì thực tế trải nghiệm. Sự trưởng thành về nhận thức của các bạn ấy qua những giáo dục thực tiễn này rất đáng quý.

Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh phải thực tiễn, không thể là những bài học giáo điều kinh viện được. Nếu cứ giáo dục cho các em bằng những bài học khô khan giáo điều, thì hiệu quả của giáo dục tư tưởng chính trị không thể có được. Tôi cho là chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là rường cột, căn cốt của Đảng, nhưng khi giáo dục truyền tải hiện nay cần mềm hóa, làm nó sống động hơn lên để đến với người trẻ thì việc giáo dục chính trị tư tưởng tôi cho là chưa thành công.

Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng mà giáo dục chính trị tư tưởng, làm không tới nơi tới chốn, làm màu, làm hình thức, sau này sẽ là cơ hội trong Đảng. Với tổ chức Đoàn của trường ĐH KHXH&NV, hiểu được điều đó, những người làm công tác đoàn, công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải giỏi, tinh thực sự, còn không thì phong trào sẽ hỏng, Đảng sẽ mất đi chất lượng từ tổ chức Đoàn.

“Với Đảng, chúng ta chọn “tinh”, chọn những người thực sự cố gắng, chỉ tiêu để cố gắng chứ không phải đặt chỉ tiêu để làm màu, nhiều hình thức. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng phải chất lượng nhất và hiệu quả nhất, phong trào nhưng phải có chiều sâu. Phát triển đảng viên trong tổ chức Đoàn làm được về chiều sâu mới quan trọng, trang bị được kỹ năng toàn diện cho đoàn viên, sinh viên, cán bộ trẻ vào Đảng mới là quan trọng, chứ không phải mình làm cho xong chỉ tiêu, cho xong nhiệm vụ. Nếu làm chỉ để cho xong, chính là thiếu tâm, thiếu tình cảm, thiếu sự đầu tư trí tuệ cho tổ chức” – Bí thư Đoàn trường ĐH KHXH&NV Trần Bách Hiếu nói.

    (Còn nữa) 

Phan Thủy – Thanh Hải