Ký kết phối hợp thực hiện chương trình ''Đồng hành cùng phụ nữ biên cương''

Xã hội 24/04/2021 - 10:47

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Bình và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện chương trình ''Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'' trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2021- 2025 gồm các nội dung phối hợp, như: đẩy mạnh công tác truyền thông về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Hiệp định, Quy chế biên giới; hỗ trợ tuyên truyền chủ trương công tác hội, giáo dục, hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, chăm sóc y tế về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới; vận động các nguồn lực, xây dựng các công trình, mô hình sinh kế và các phong trào hoạt động của hội phụ nữ; hỗ trợ, giúp đỡ về kinh tế; phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"...

Ký kết phối hợp thực hiện chương trình ''Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'' - ảnh 1

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025

Chương trình phấn đấu đến năm 2025 các cấp Hội Phụ nữ của 9 xã biên giới đất liền được hỗ trợ với 7 chỉ tiêu, như: hằng năm, mỗi cơ sở tổ chức 3 hoạt động truyền thông về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình; Hội LHPN mỗi xã biên giới có 1 mô hình sinh kế bền vững, duy trì và xây dựng 1 mô hình tín dụng, 1 mô hình văn nghệ, thể thao của phụ nữ; giúp đỡ ít nhất 3 gia đình phụ nữ nghèo đạt các tiêu chí gia đình “5 không, 5 có” và “3 sạch”; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn biên phòng"; 100% Hội LHPN các xã nằm trong chương trình (xã Trọng Hóa, Thượng Trạch, Kim Thủy, Lâm Thủy, Trường Sơn) có tủ sách pháp luật, Báo Phụ nữ, được trang bị máy tính và cán bộ chuyên trách hội sử dụng thành thảo máy vi tính, điện thoại thông minh đảm bảo phục vụ công việc, sinh hoạt…

Tại buổi ký kết, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp, cách thức triển khai và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp để phấn đấu hoàn thành đạt các tiêu chí chương trình trong giai đoạn 2021-2025.

Chương trình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp hội, hội viên, phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ BĐBP tham gia tích cực các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực hướng về biên giới, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và nhân dân góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Châu Thành