Lai Châu: Cơ bản đảm bảo mục tiêu phát triển giao thông

Xã hội 16/04/2013 - 11:35

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, mục tiêu về phát triển giao thông của tỉnh Lai Châu đã dần tới đích.

no image
Quốc lộ 12. Ảnh: Internet

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm; 80% số bản có đường ôtô, xe máy đi lại thuận tiện, tỉnh Lai Châu đã huy động, lồng ghép các nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồngđể đầu tư cho giao thông.

Trong hơn 2 năm qua, đã hoàn thành dự án cải tạo quốc lộ 12 ; dự án đường 58m thị xã Lai Châu và cơbản hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp tuyến QL4D. Một số tuyến đường như tuyến tỉnh lộ 127, 129,đường hành lang biên giới Pa Tần - Mường Tè, Mường Nhé - Pắc Ma...đang được đẩy nhanh tiếnđộ.

Đối với giao thông nông thôn, tỉnh đã đầu tư xây dựng trên 3.000km đường liên xã, liên bản. Đếnnay, toàn tỉnh có 101/103 xã có đường ô tô.

Ông Đoàn Đức Long, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu cho biết: "Trong nửa nhiệm kỳ cònlại, tỉnh tập trung huy động các nguồn lực, khai thác các nguồn vốn ODA, vận động sự đóng góp củangười dân và doanh nghiệp để xây dựng giao thông nông thôn; nâng cấp một số tuyến đường tỉnh lộ vàđầu tư xây dựng 2 tuyến đường tới trung tâm xã để đảm bảo 100% số xã có đường ô tô đến trungtâm".