Lãi ròng Ricons tăng 47% trong 9 tháng

Kinh tế 22/10/2018 - 10:05

(NDH) Doanh thu hợp đồng xây dựng đi lên và hoạt động tài chính cải hiện nhờ lãi tiền gửi, kéo lợi nhuận của Ricons tăng gần 26% trong quý III.

Theo BCTC hợp nhất quý III, CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons ghi nhận doanh thu thuần 2.296 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Hợp đồng xây dựng vẫn đóng góp chính với hơn 2.027 tỷ đồng. Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp tăng 7%, lên 122,1 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 6,05% quý 3 năm trước còn 5,3% cùng kỳ năm nay.

Hoạt động tài chính chuyển biến tích cực khi mang về hơn 13 tỷ đồng, vượt xa con số 1 tỷ đồng quý III/2017, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi ngân hàng, chi phí tài chính không đáng kể. Mặt khác, chi phí bán hàng giảm 23% xuống gần 4,9 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý tăng 33% lên 26,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, Ricons lãi ròng hơn 88 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ.

Lãi ròng Ricons tăng 47% trong 9 tháng - ảnh 1

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 5.326 tỷ dồng doanh thu và 214 tỷ đồng lãi ròng, tăng lần lượt 39% và 47%, tương đương 62% và 88% kế hoạch năm. EPS đạt 7.310 đồng.

Sau 9 tháng, tổng tài sản của Ricons tăng 36% lên 3.568 tỷ đồng, với 89% là tài sản ngắn hạn. Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng hơn 1.910 tỷ đồng, chiếm 60% cơ cấu, trong đó hơn 1.000 tỷ đồng từ các bên liên quan gồm CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD), Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons.

Tính riêng năm 2018, Ricons đã bán hơn 1.971 tỷ đồng vật liệu và cung cấp dịch vụ xây dựng cho CTD và gần 304 tỷ đồng cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons. Giá trị hàng tồn kho ở mức 344,7 tỷ đồng , chủ yếu là chi phí xây dựng dở dang từ 3 cồng trình gồm Pega Suite, Royal Residence, Nhà máy Vinfast và các công trình khác.

Ricons không có nợ vay tài chính và sở hữu hơn 300,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, bên cạnh quỹ đầu tư phát triển hơn 337,7 tỷ đồng và gần 757,8 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Lãi ròng Ricons tăng 47% trong 9 tháng Lãi ròng Ricons tăng 47% trong 9 tháng - ảnh 2
10 388 56 reviews

(NDH) Doanh thu hợp đồng xây dựng đi lên và hoạt động tài chính cải hiện nhờ lãi tiền gửi, kéo lợi nhuận của Ricons tăng gần 26% trong quý III.