Làm ăn có lãi vẫn xin hỗ trợ miễn tiền khai thác tài nguyên nước

Kinh tế 18/09/2020 - 18:06

Do tình hình nguồn thu ngân sách khó khăn nên chưa tính đến việc miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Làm ăn có lãi vẫn xin hỗ trợ miễn tiền khai thác tài nguyên nước - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà

Chiều 18/9, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020.

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, năm 2020 là năm nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, Đảng và Nhà nước đã có các chủ trương, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tuy nhiên, Ủy ban nhận thấy, việc trình Quốc hội ban hành chính sách này chưa có đầy đủ căn cứ. Lý do, các doanh nghiệp khó khăn đã được hỗ trợ về thuế thu nhập doanh nghiệp. Người dân gặp khó khăn do đại dịch đã được hỗ trợ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân.

Chính sách miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cũng là chính sách hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước phục vụ sản xuất, kinh doanh. Do đó, về đối tượng hỗ trợ đã có phần trùng lặp với các chính sách trước đó.

Việc đề nghị miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho cả 3 nhóm đối tượng, theo Ủy ban thẩm tra, như vậy là quá rộng, dàn trải.

Có ý kiến cho rằng, trên thực tế các lĩnh vực sản xuất điện, nước sạch... là các đơn vị khai thác nguồn tài nguyên nước lớn nhất, không chịu ảnh hưởng và thiệt hại nhiều của đại dịch COVID-19, việc sản xuất kinh doanh vẫn có lãi do các đơn vị sản xuất điện (nhà máy thủy điện), cấp nước (nhà máy cấp nước) không do Nhà nước định giá hoặc quyết định giá bán.

Trong khi nhu cầu sử dụng điện, nước trong thời gian dịch bệnh không giảm nhiều và đây là các hàng hóa thiết yếu sử dụng tài nguyên Quốc gia cần được sử dụng tiết kiệm, tránh lãng phí.

Do vậy, việc miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước sẽ không thực sự tác động đến người dân mà chủ yếu có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang làm ăn, kinh doanh có lãi. Mặt khác, nguồn thu từ cấp quyền khai thác tài nguyên nước là nguồn thu quan trọng, có liên quan đến công tác bảo vệ rừng, an ninh nguồn nước, có ảnh hưởng lớn đến nguồn thu quan trọng của một số địa phương miền núi đang nhận trợ cấp của ngân sách trung ương. Mặt khác, thời gian áp dụng quá ngắn và phải xử lý tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã nộp trong năm 2020 và khấu trừ vào số thu năm 2021.

Trước báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chưa trình nghị quyết này ra Quốc hội. “Năm nay thu ngân sách Nhà nước khó khăn lắm, mà đây là nguồn thu ổn định của một số địa phương, nên chưa tính đến việc miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước”, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, nói.

Luân Dũng