Lâm Đồng: Thu ngân sách khả quan từ hiệu quả tuyên truyền với người nộp thuế

Việc làm 28/11/2020 - 20:42

Thông qua ký kết, phối hợp tuyên truyền vận động người nộp thuế với các đoàn thể quần chúng do Cục Thuế Lâm Đồng chủ trì không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế mà còn góp phần nâng cao hiệu quả thu ngân sách địa phương luôn đạt và vượt chỉ tiêu.

Lâm Đồng: Thu ngân sách khả quan từ hiệu quả tuyên truyền với người nộp thuế - ảnh 1

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng Bon Yô Soan trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong tuyên truyền, vận động người nộp thuế. Ảnh: Gia Cư

Nhiều chương trình phối hợp

Ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế Lâm Đồng cho biết, nhiều năm qua, ngành Thuế Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh bám sát mục tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách của cấp ủy, chính quyền và chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách năm, chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghĩa vụ về thuế.

Cụ thể trong các năm 2008, 2010, 2011, Cục Thuế Lâm Đồng đã ký kết quy chế phối hợp liên tịch giữa với UBMTTQ, Hội LHPN, Hội CCB về phối hợp tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật thuế và chấp hành nghĩa vụ thuế với Nhà nước tại địa phương.

Mục tiêu cốt lõi được thể hiện rõ trong chương trình phối hợp giữa các đội thuế với ban công tác mặt trận và chi hội đoàn thể ở các thôn, tổ dân phố trong công tác vận động nhân dân nộp thuế, phí, lệ phí môn bài tại các điểm dân cư trở thành ngày hội thu thuế, phí và phong trào thi đua hàng năm. Kết quả được nhân dân đồng tình hưởng ứng, mang lại hiệu quả, góp phần hoàn thành công tác thu nộp thuế, phí trước thời hạn.

Nhiều địa phương gắn phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trở thành tiêu chí bình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa đã có tác động tích cực đến phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cũng trong chương trình phối hợp, ngành Thuế luôn chủ động công khai, minh bạch chính sách thuế, mức thuế khoán, thông tin người nộp thuế vi phạm,... giúp cho UBMTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tham gia giám sát hoạt động của cơ quan thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, người nộp thuế nắm rõ chính sách, pháp luật thuế, để từ đó thực hiện quyền chủ động của mình trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, tự giác chấp hành nghiêm túc pháp luật thuế.

Thông qua các cuộc họp UBMTTQ, các đoàn thể cũng đã mạnh dạn công khai những trường hợp chây ì nợ thuế hoặc vi phạm các quy định về thuế ở địa phương, giúp nâng cao ý thức chấp hành của người nộp thuế và hiệu quả thu nộp thuế ở cơ sở nâng lên rõ rệt sau từng năm.

Nhờ thực hiện nội dung ký kết chương trình phối hợp hàng năm giữa ngành Thuế với UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội được duy trì thường xuyên nên đã phát huy hiệu quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Lâm Đồng năm sau luôn đạt cao hơn năm trước. Năm 2019 là 8.678,9 tỷ đồng, đạt 113% dự toán trung ương, đạt 108% dự toán địa phương và bằng 121% so năm 2018. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11 tháng năm 2020 ước đạt gần 8.000 tỷ đồng, dự ước đến hết tháng 12 đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu dự toán cả năm 2020.

Thu thuế phải thu được lòng dân

Về phía đơn vị phối hợp, để tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình ký kết, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bon Yô Soan cho biết, quan điểm của UBMTTQ và các tổ chức thành viên luôn đề cao tinh thần “thu thuế phải thu được lòng dân” theo lời dạy của Bác.

"Vì vậy thời gian tới trong quá trình thực hiện chúng tôi sẽ tập trung tăng cường phối hợp với ngành Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Đồng thời, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế của người dân, nhằm thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ, các tổ chức thành viên và của cả hệ thống chính trị đối với công tác thuế, góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước tại địa phương, cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra" - ông Bon Yô Soan nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Trường – Trưởng phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Lâm Đồng cho biết, hiện nay đơn vị đang chuẩn bị hoàn tất nội dung dự thảo quy chế phối hợp để sau các đợt sơ, tổng kết sẽ tiếp tục ký kết triển khai chương trình hành động trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Theo đó hàng năm, các đơn vị phối hợp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghĩa vụ thuế lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của từng đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cơ sở thực hiện.

Việc thực hiện kế hoạch tổ chức được xác lập theo từng chủ đề như; tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế; công tác dân vận với thực hiện chính sách thuế; đối thoại với doanh nghiệp về chính sách, pháp luật thuế...

“Cục Thuế chỉ đạo kịp thời các Chi cục Thuế chủ động phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tại các huyện, thành phố triển khai thực hiện quy chế phối hợp, tăng cường tuyên truyền, vận động, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu để phối hợp tuyên truyền người dân thực hiện nghĩa vụ thuế đạt hiệu quả” – ông Trường cho biết thêm./.

“Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với UBMTTQ, Hội LHPN, Hội CCB trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế, giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời, tăng cường phối hợp trong việc kiểm tra thực hiện kế hoạch, chương trình vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế ở cơ sở, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước tại địa phương”- đại diện lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh.

Gia Cư