Làm rõ hơn quy trình lấy ý kiến nhân dân trong góp ý xây dựng luật

Văn hoá 23/05/2020 - 17:47

Tờ trình chỉ nêu ý kiến các bộ, ngành, hầu hết không có tổng kết ý kiến đóng góp của nhân dân. Hình thức đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thực tế kết quả như thế nào, có thực sự lấy được ý kiến rộng rãi trong Nhân dân hay không?

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thảo luận trực tuyến về dự luật này.

Phát biểu tại nghị trường, các đại biểu cơ bản nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các nội dung của dự án luật. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu quan tâm đến cơ chế lấy ý kiến Nhân dân góp ý xây dựng luật.

Đại biểu Tạ Minh Tâm (Tiền Giang) cho rằng, cơ chế huy động trí tuệ của nhân dân, xã hội vào công tác xây dựng pháp luật chưa phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn. Từ phía cơ quan nhà nước, nhiều cơ quan chưa coi trọng đúng mức việc lấy ý kiến và việc tiếp thu giải trình, phản hồi đầy đủ ý kiến của Nhân dân, của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

“Những hạn chế, bất cập này chủ yếu là do khâu tổ chức thực hiện. Cũng có thể nhìn nhận mức độ tuân thủ của các cơ quan liên quan ở nội dung này là chưa cao.

Làm rõ hơn quy trình lấy ý kiến nhân dân trong góp ý xây dựng luật - ảnh 1
Đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy (Thanh Hóa) đề nghị phải làm rõ hơn quy trình lấy ý kiến nhân dân (ảnh Quốc hội)

Tôi kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có những giải pháp mạnh mẽ trong thời gian tới đối với các cơ quan hữu quan trong thực thi trách nhiệm, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của luật về việc lấy ý kiến, tham gia ý kiến, tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đối với dự án, dự thảo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội”, đại biểu nói.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy (Thanh Hóa) cho rằng, luật hiện hành quy định trong quá trình xây dựng VBQPPL, cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng VBQPPL, dự thảo VBQPPL, tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của VBQPPL.

Đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình thì cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh còn có trách nhiệm lấy ý kiến của nhân dân.

Tuy nhiên, việc lấy ý kiến nhân dân vừa qua chưa bao phủ hết đối tượng điều chỉnh của luật, quy mô, phạm vi còn hẹp hoặc phương pháp, hình thức chưa bảo đảm chất lượng, tham vấn ý kiến hoặc quy trình lấy ý kiến nhân dân của mỗi dự án luật được thực hiện theo các phương thức khác nhau, kết quả cũng khó đo lường.

Việc lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, trong các báo cáo, tờ trình của Chính phủ khi trình dự án luật đều nêu các bộ, ngành khi chủ trì xây dựng đề án đã tổ chức việc công khai thông tin trên cổng điện tử, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

“Tờ trình chỉ nêu ý kiến các bộ, ngành, hầu hết không có tổng kết ý kiến đóng góp của nhân dân. Hình thức đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thực tế kết quả như thế nào, có thực sự lấy được ý kiến rộng rãi trong nhân dân hay không, để từ đó chúng ta cũng rút kinh nghiệm việc triển khai lấy ý kiến nhân dân và lấy ý kiến của đối tượng bị tác động phải có một giải pháp mới để thực hiện thực chất hơn?

Đề nghị cần phải làm rõ hơn quy trình lấy ý kiến nhân dân và các vấn đề về đối tượng lấy ý kiến, phạm vi, quy mô, nội dung lấy ý kiến, phương pháp thực hiện trong việc lấy ý kiến nhân dân trong dự thảo luật”, đại biểu đề nghị./.

H.L