Làm giấy khai sinh cho con khi không có đăng ký kết hôn

10/01/2011 - 11:45 - Nguồn: vnmedia.vn Yêu cầu xóa tin

- Tôi chúng sống với một người phụ nữ và có con gần 3 tuổi năm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Nay tôi muốn làm giấy khai sinh cho cháu theo hộ khẩu của tôi cháu có được không? Xin cho biết thủ tục làm giấy khai sinh cho cháu?

 

Trả lời:

 

Anh chị sống với nhau như vợ chồng nhưng không có đăng ký kết hôn và anh chị cũng chưa đăng ký khai sinh cho cháu bé, chưa làm thủ tục công nhận bố con nên theo các qui định pháp luật hiện hành, giữa anh và con anh chưa phát sinh mối quan hệ pháp lý nào. Anh không thể đăng ký khai sinh cho con theo hộ khẩu của anh được.

 

Theo điều 13 Nghị định 158/2005/NĐ-CPqui định, UBND cấp xã, nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinhcho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì UBND cấp xã,nơi cư trú của người cha mới thực hiện việc đăng ký khai sinh. Tuy nhiên, trường hợp của anh, cha con anh chưa được pháp luật công nhận nên cháu bé bắt buộc phảiđăng ký khai sinh (quá hạn) theo nơi thường trú của vợ anh.

 

Điều 15 Nghị định 158/2005/NĐ-CP cũng qui định cụ thể thủ tục đăng ký khai sinhnhư sau:

 

- Người đi đăng ký khai sinh nộp Giấy chứng sinh và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em. Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh racấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

 

- Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăngký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh. Bản sao được cấp theo yêu cầucủa người đi khai sinh.

 

Theo điều 33 Nghị định 158, UBND cấp xã, nơi cư trú của người nhận hoặc ngườiđược nhận là cha, mẹ, con thực hiện việc đăng ký việc cha, mẹ, con. Như vậy, cha con anh có thể làm thủ tục nhận cha con tại UBND cấp xã, nơi anh đang thườngtrú. Cụ thể, thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con như sau:

 

- Người nhận cha, mẹ, con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Trong trườnghợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiệnđang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lựchoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Kèm theo Tờ khai phải xuất trình Giấykhai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con; Các giấy tờ, đồ vật hoặc cácchứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có).

 

- Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việcnhận cha, mẹ, con là đúng sự thật và không có tranh chấp, thì UBND cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trênđược kéo dài thêm không quá 5 ngày.

 

- Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt.

 

Căn cứ vào Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, UBND cấp xã, nơi đãđăng ký khai sinh cho người con ghi bổ sung phần khai về cha trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con.


Minh Hải