Làn sóng bạo lực mới phủ bóng Dải Gaza

21/10/2018 - 12:36 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
lan song bao luc moi phu bong dai gaza hinh 1

lan song bao luc moi phu bong dai gaza hinh 2

lan song bao luc moi phu bong dai gaza hinh 3

lan song bao luc moi phu bong dai gaza hinh 4

lan song bao luc moi phu bong dai gaza hinh 5

lan song bao luc moi phu bong dai gaza hinh 6

lan song bao luc moi phu bong dai gaza hinh 7

lan song bao luc moi phu bong dai gaza hinh 8

lan song bao luc moi phu bong dai gaza hinh 9

lan song bao luc moi phu bong dai gaza hinh 10

lan song bao luc moi phu bong dai gaza hinh 11

lan song bao luc moi phu bong dai gaza hinh 12

lan song bao luc moi phu bong dai gaza hinh 13

lan song bao luc moi phu bong dai gaza hinh 14

lan song bao luc moi phu bong dai gaza hinh 15