Lão tướng nào là khắc tinh số một của các anh hùng Tam Quốc?

Chuyện lạ 22/09/2020 - 11:00

Thời Tam Quốc xuất hiện nhiều danh tướng trẻ dũng mãnh, tài năng hơn người như Trương Chiêu, Lỗ Túc, Lữ Bố... Ngoài những người này, người đời còn nhớ đến Đinh Phụng - một lão tướng thời Tam Quốc cực giỏi võ và khiến nhiều anh hùng nể phục.

Lão tướng nào là khắc tinh số một của các anh hùng Tam Quốc? - ảnh 1 Đinh Phụng được biết đến là vị lão tướng thời Tam Quốc không có danh tiếng bằng những võ tướng tên tuổi khác. Dù ngoài 90 tuổi nhưng Đinh Phụng vẫn dẫn quân đánh trận và giành được nhiều thắng lợi khiến các anh hùng nể phục. Lão tướng nào là khắc tinh số một của các anh hùng Tam Quốc? - ảnh 2 Theo sử sách, Đinh Phụng, tự Thừa Uyên, quê ở An Huy, là một tướng lĩnh của nhà Đông Ngô. Lão tướng nào là khắc tinh số một của các anh hùng Tam Quốc? - ảnh 3 Với sự dũng cảm, kiên cường và giỏi võ, Đinh Phụng từ một người lính dần thăng tiến trở thành Tả thượng thư Bộ Binh. Lão tướng nào là khắc tinh số một của các anh hùng Tam Quốc? - ảnh 4 Mỗi lần ra trận, Đinh Phụng luôn dẫn đầu, chiến đấu dũng mãnh và lập được nhiều công trạng. Theo đó, ông trở thành một trong những vị tướng quan trọng của nhà Đông Ngô. Lão tướng nào là khắc tinh số một của các anh hùng Tam Quốc? - ảnh 5 Dù không có tiếng tăm như những danh tướng trẻ khác của triều đình nhà Đông Ngô thời Tam Quốc nhưng Đinh Phụng đánh bại nhiều hổ tướng khác như Trương Liêu, Quan Vũ... Lão tướng nào là khắc tinh số một của các anh hùng Tam Quốc? - ảnh 6 Trong số này nổi tiếng là việc Đinh Phụng từng nhận lệnh của Lữ Mông đem quân chặn đường Quan Vũ. Lão tướng nào là khắc tinh số một của các anh hùng Tam Quốc? - ảnh 7 Theo đó, Đinh Phụng bao vây cha con Quan Công ở Mạch Thành và ép họ phải lui binh để rồi tiếp tục trúng bẫy của Phan Trương, Mã Trung dẫn đến việc bị tiêu diệt. Lão tướng nào là khắc tinh số một của các anh hùng Tam Quốc? - ảnh 8 Không những vậy, Tào Phi từng dẫn quân phạt Ngô nhưng vướng phải sự chống trả quyết liệt của hơn 6.000 quân Đông Ngô. Đội quân này do Đinh Phụng và Tôn Thiều chỉ huy. Lão tướng nào là khắc tinh số một của các anh hùng Tam Quốc? - ảnh 9 Trong trận chiến trên, lực lượng của Tào Phi không thể giành thắng lợi. Trương Liêu liều mạng bảo vệ Tào Phi nên trúng một mũi tên của Đinh Phụng dẫn đến tử trận. Lão tướng nào là khắc tinh số một của các anh hùng Tam Quốc? - ảnh 10 Những điều này cho thấy dù không nổi tiếng nhưng Đinh Phụng vẫn khiến nhiều anh hùng thời Tam Quốc nể sợ.

Tâm Anh (Theo Kiến Thức)