Lao động thất nghiệp “dễ thở” khi làm thủ tục hưởng bảo hiểm

Xã hội 27/10/2018 - 09:48

Trước đây, nghĩ đến việc thực hiện các TTHC liên quan đến quyền lợi hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), không ít người lao động (NLĐ) thấy ngại. Nhưng nay, khi thực hiện và hoàn tất hồ sơ hưởng chế độ, họ nhẹ lòng bởi những TTHC giờ rất đơn giản, không mất nhiều thời gian chờ đợi.

Đơn vị trực tiếp thực hiện chi trả BHTN cho người lao động tại Hà Nội là Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) Hà Nội. Hàng tháng, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết chính sách BHTN (bộ phận 1 cửa) tại trung tâm tiếp khoảng gần 4.000 lượt NLĐ đến giao dịch làm các thủ tục đăng ký đề nghị hưởng BHTN và khoảng hơn 10.000 lượt NLĐ đến thông báo tình trạng việc làm hàng tháng, đề nghị hỗ trợ việc làm, học nghề để sớm quay lại thị trường lao động có việc làm và thu nhập cũng như tìm các cơ hội việc làm tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội.

Với cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, việc ban hành các nội quy, quy chế cùng 60 cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận 1 cửa có trình độ, năng lực, được tham gia các khóa tập huấn, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt đã đáp ứng được nhu cầu cho công dân, tổ chức đến giao dịch.

Lao động thất nghiệp “dễ thở” khi làm thủ tục hưởng bảo hiểm - ảnh 1

NLĐ đến giải quyết TTHC tại TTDVVL Hà Nội. Ảnh: Linh Anh

Để làm tốt nhiệm vụ chi trả chế độ BHTN cho NLĐ, đơn vị đã thực hiện công tác rà soát thủ tục hành chính theo các văn bản hướng dẫn hiện hành, có văn bản đề nghị Sở LĐTB&XH TP Hà Nội xem xét trình UBND TP Hà Nội phê duyệt. Quy trình giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng đã rút ngắn được ngày so với trước đây (nay là 17 ngày thay vì trước đây là 20 ngày); Giải quyết hỗ trợ học nghề theo quy định là 15 ngày, nay đã rút ngắn thêm được 1 ngày so với trước đây (nay là 11 ngày thay vì trước đây là 12 ngày).

Bộ TTHC về BHTN được công khai, minh bạch, rõ ràng, quy trình giải quyết đơn giản đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch, đồng thời cũng tạo điều kiện cho lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo phòng nghiệp vụ thuận lợi hơn trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ viên chức, nhân viên.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3,4; TTDVVL Hà Nội đã xây dựng Quy trình chi tiết thực hiện dịch vụ công mức 3 lĩnh vực BHTN. Trung tâm đã lập danh mục các mẫu đơn, tờ khai, biểu mẫu báo cáo của mỗi thủ tục, đặt ra yêu cầu khi cung cấp trực tuyến đối với từng TTHC.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, TTDVVL Hà Nội đã triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Trung tâm nhằm hệ thống hóa các quy trình xử lý công việc, giải quyết các TTHC hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật, tăng cường mối liên kết giữa các bộ phận chức năng, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát được các quá trình giải quyết công việc, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công đối với tổ chức và công dân gắn liền với nội dung CCHC nói chung và CCTTHC nói riêng.

Tuy nhiên, một số hạn chế trong quá trình giải quyết thủ tục BHTN gặp phải; đó là, các văn bản hướng dẫn thực hiện giải quyết chính sách BHTN của Nhà nước còn chậm trễ nên công tác rà soát TTHC trong tiếp nhận, giải quyết chính sách BHTN còn gặp lúng túng, bị động; việc chưa kết nối được với dữ liệu thu của cơ quan BHXH nên việc trao đổi thông tin, nhất là các trường hợp cần xác nhận lại thông tin về thời gian tham gia BHXH, BHTN của NLĐ, hoặc cần phát hiện kịp thời khi NLĐ có việc làm trước và trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp- TCTN (các trường hợp NLĐ vi phạm các quy định về BHTN) gặp nhiều khó khăn trong công tác xử lý giải quyết các tồn tại khi NLĐ vi phạm pháp luật về BHTN như: xử phạt hành chính, thu hồi TCTN.

Để khắc phục điều này cần có hệ thống kết nối cơ sở dữ liệu với dữ liệu thu của cơ quan BHXH về giải quyết chính sách BHTN cho NLĐ; từ đó phát hiện kịp thời khi NLĐ có việc làm trước và trong thời gian đang hưởng TCTN (các trường hợp NLĐ vi phạm các quy định về BHTN và hạn chế tối đa các vấn đề trùng lặp, phát sinh cần giải quyết về sau...

Linh Anh