Lập lại trật tự trong lĩnh vực có nhiều nhạy cảm và phức tạp

Nhà đất 10/06/2021 - 20:31

Pháp luật xây dựng có vai trò vô cùng quan trọng, nếu thực hiện nghiêm sẽ đảm bảo cho các quy hoạch và trật tự xây dựng diễn ra bình thường, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định đời sống xã hội.

Lập lại trật tự trong lĩnh vực có nhiều nhạy cảm và phức tạp - ảnh 1

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thanh Hóa thời gian qua vẫn còn để xảy ra những dự án, công trình và nhà ở riêng lẻ xây dựng không phép, sai phép, sai mặt bằng quy hoạch và thiết kế đô thị được duyệt, vi phạm chỉ giới xây dựng. Một số công trình vi phạm trật tự xây dựng chậm được phát hiện, xử lý. Có những trường hợp xử lý nhưng chưa kiên quyết, chỉ phạt vi phạm hành chính, công trình sai phạm vẫn tồn tại.Thậm chí có nơi chính quyền địa phương có biểu hiện buông lỏng quản lý, nể nang, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan, an toàn công trình và các quy hoạch đã được phê duyệt.

Để xảy ra các tồn tại trên, ngoài lý do nhận thức của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng chưa tốt, nguyên nhân chính thuộc về trách nhiệm quản lý Nhà nước của các tập thể, cá nhân được giao quản lý chưa cao. Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong xử lý vi phạm còn thiếu đồng bộ, xử lý chưa triệt để và chưa chỉ rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc khắc phục hậu quả.

Nhằm chấn chỉnh hạn chế, yếu kém trong quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Việc ban hành chỉ thị được đánh giá là hết sức cần thiết lúc này. Thông qua chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố siết lại kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm trong quản lý, điều hành.

Chỉ thị nêu rõ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng là rất quan trọng nhằm làm thay đổi nhận thức, hành động của các chủ thể; góp phần kiến nghị xử lý kịp thời các vi phạm, biểu dương những điển hình trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phải được đề cao, thể hiện sự chủ động, nghiêm túc, nghiêm minh, không có “vùng trời riêng”, không có ngoại lệ. UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát các trường hợp vi phạm trên địa bàn đã được phát hiện nhưng chưa được xử lý dứt điểm để khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo; kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, nhất là khu vực dọc các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện nhằm bảo đảm công trình xây dựng phải được kiểm tra, mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện ngay từ đầu, áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật; tránh trường hợp để vi phạm với quy mô lớn, khó giải quyết mới báo cáo và đùn đẩy sự việc lên cấp trên.

Sở Xây dựng với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực chỉ đạo, đôn đốc UBND cấp huyện rà soát, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn. Xử lý hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm; đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm.

Với việc ban hành Chỉ thị số 12, cho thấy quyết tâm của Thanh Hóa nhằm lập lại trật tự trong một lĩnh vực có nhiều nhạy cảm và phức tạp đã tồn tại trong một thời gian dài. Thực hiện nghiêm các yêu cầu này không chỉ thượng tôn pháp luật về xây dựng, còn tạo cơ sở để Thanh Hóa hiện thực mục tiêu đột phá trong phát triển hạ tầng và đô thị hóa như Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã quyết nghị.

Tuệ Minh