Lấy sức dân để lo cho dân

Xã hội 19/11/2020 - 10:32

Chia sẻ với Đại Đoàn kết về trách nhiệm và sứ mệnh của đội ngũ cán bộ Mặt trận, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cho biết, Mặt trận đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, qua đó đã không ngừng củng cố và phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy sức dân để lo cho dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp ...

Lấy sức dân để lo cho dân - ảnh 1

Ông Nguyễn Ngọc Tâm (thứ 3 từ bên phải) tại lễ khánh thành trao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo.

PV: Ông đánh giá như thế nào về vai trò, vị trí của hệ thống Mặt trận trên địa bàn TP Cần Thơ thời gian qua?

Ông Nguyễn Ngọc Tâm: MTTQ Việt Nam các cấp TP Cần Thơ thời gian qua không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định được vai trò vị trí trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Thông qua việc triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác giám sát, phản biện xã hội từng bước đi vào nề nếp và hoạt động có chiều sâu.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong thành phố đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Mặt trận, qua đó đã không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Được biết Đảng bộ TP Cần Thơ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ có vai trò quan trọng góp phần làm nên những thành công đó. Ông có thể chia sẻ thêm về những dấu ấn quan trọng này?

- Từ các phong trào, các cuộc vận động, MTTQ Việt Nam thành phố đã tạo sự đồng thuận và phát huy các nguồn lực trong nhân dân phát triển kinh tế, xã hội thành phố, nhất là việc vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã đạt tiêu chí “Nông thôn mới” và phường, thị trấn đạt chuẩn “Văn minh đô thị”. Kết quả cuối nhiệm kỳ thành phố đạt 36/36 xã và 4/4 huyện đạt “Nông thôn mới”, 47/47 phường, thị trấn đạt “Văn minh đô thị”.

Các hoạt động từ thiện nhân đạo của các tổ chức tôn giáo được phát huy đã góp phần cùng thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,66%; các hoạt động giám sát, phản biện xã hội mang lại hiệu quả, điển hình như ở lĩnh vực cải cách hành chính và dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh trạnh (PCI) và chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) đều đạt ở top 10; giám sát về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, vai trò nêu gương của Đảng bộ, đảng viên; đặc biệt là hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát thường xuyên việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và giám sát việc thực hiện các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn…

Cụ thể hơn, công tác chăm lo an sinh xã hội, người nghèo được hệ thống Mặt trận của TP Cần Thơ thực hiện như thế nào, thưa ông?

-Trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố luôn quan tâm chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ Tết, hằng năm phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp và các quận, huyện tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 221 tỷ đồng. Bên cạnh đó Mặt trận các cấp của thành phố tổ chức phát động, vận động đóng góp quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp được trên 110, 9 tỷ đồng, tiến hành xây dựng và sữa chữa trên 2.500 nhà Đại đoàn kết từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn hỗ trợ khác trị giá hơn 121,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, các tổ chức thành viên còn phối hợp vận động xây dựng, sửa chữa gần 1.600 nhà tình thương, với tổng trị giá trên 31,6 tỷ đồng. Tích cực tham gia phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, đã hiệp thương phối hợp với các đoàn thể đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ trên 3.580 lượt hộ nghèo có địa chỉ, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố cuối năm 2016 là 3,75% (theo tiêu chí mới) đến nay giảm còn 0,66% (2401 hộ).

Lấy sức dân để lo cho dân - ảnh 2

Vẻ đẹp thành phố miền sông nước.

Thời gian tới, để góp phần thực hiện thành công nhiệm kỳ mới của Đảng bộ TP Cần Thơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã đề ra những nhiệm vụ, phương hướng chiến lược nào, nhất là trong việc tham gia công tác xây dựng Đảng và phát triển TP Cần Thơ xứng tầm là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thưa ông?

-Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và sự chỉ đạo của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Thành ủy, MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai sâu rộng có chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò tích cực, chủ động của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở trong việc tổ chức, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động bằng các việc làm cụ thể, gắn với xây dựng các điểm chỉ đạo, mô hình điểm cuộc vận động với phương châm “Lấy sức dân để lo cho dân”.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, duy trì thường xuyên và ngày càng thực chất hơn việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân để tạo sự đồng thuận, đoàn kết; đồng thời trân trọng lắng nghe, phản ánh và chia sẻ với những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân....

Đẩy mạnh việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, chú trọng và phát huy vai trò, sự gắn kết của các tổ chức thành viên để tạo nên sự đa dạng, sức mạnh tổng hợp trong công tác đối ngoại nhân dân.

Tiếp tục đổi mới một cách thực chất hơn về nội dung, phương thức hoạt động trong hệ thống MTTQ thành phố; coi trọng củng cố về tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách, phát huy vai trò của các hội đồng, ban tư vấn, các cá nhân tiêu biểu trong Ủy ban MTTQ các cấp. Ký kết các chương trình phối hợp, phát huy hiệu quả thống nhất hành động giữa các thành viên trong MTTQ thành phố.

Trân trọng cảm ơn ông!

Từ các phong trào, các cuộc vận động, MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tạo sự đồng thuận và phát huy các nguồn lực trong nhân dân phát triển kinh tế, xã hội thành phố, nhất là việc vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã đạt tiêu chí “Nông thôn mới” và phường, thị trấn đạt chuẩn “Văn minh đô thị”. Kết quả cuối nhiệm kỳ thành phố đạt 36/36 xã và 4/4 huyện đạt “Nông thôn mới”, 47/47 phường, thị trấn đạt “Văn minh đô thị”.