Lấy ý kiến phương án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa

Văn hoá 27/01/2021 - 19:22

imgtag-cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da Điện Thái Hòa (Đại Nội Huế). TT- Huế - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến phương án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện ...

Lấy ý kiến phương án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa - ảnh 1

Điện Thái Hòa (Đại Nội Huế).

TT- Huế- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến phương án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn.

Theo phương án phục hồi, tu bổ và tôn tạo điện Thái Hòa, sẽ hạ giải toàn bộ mái lợp, phục hồi mái hạ, mái thượng lợp bằng ngói ống hoàng lưu ly; hạ giải toàn phần hệ khung và các kết cấu gỗ để đánh giá chất lượng từng cấu kiện và đề xuất phương án tu bổ phục hồi chi tiết; phục hồi sơn son thếp vàng toàn bộ các cấu kiện gỗ...

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến góp ý của các nhà nghiên cứu, chuyên gia. Một số ý kiến lưu ý Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cần tiếp cận thêm các nguồn tư liệu, bao gồm hình ảnh gốc, bản vẽ trùng tu thời vua Khải Định và cả những nhân chứng am hiểu về di tích này để việc trùng tu đảm bảo tính chân xác.

T.H