Lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ mấy ngày?

Xã hội 31/08/2018 - 09:02

(PL+) - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ trong dịp Quốc khánh 2/9.

Theo quy định tại điều 115, Bộ Luật lao động 2012 người lao động sẽ được nghỉ một ngày vào ngày 2/9 hàng năm.

Nhưng năm 2018, lễ Quốc khánh rơi Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày kế tiếp (tức là sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2, ngày 3/9/2018).

Lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ mấy ngày? - ảnh 1
Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2018.

Như vậy, dịp nghỉ lễ này, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ ngày 1 đến hết ngày 3/9/2018. Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 3 ngày nghỉ liên tục, trường hợp này chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

Người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần) sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, tức là từ thứ Bảy (1/9/2018), chủ nhật (2/9/2018) đến hết thứ Hai (3/9/2018).

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp, đơn vị có lịch làm việc cả thứ Bảy, thì chỉ được nghỉ 1 ngày/tuần (Chủ nhật hàng tuần) sẽ đi làm bình thường vào ngày thứ bảy và nghỉ 2 ngày liên tiếp là Chủ nhật (2/9/2018) và nghỉ bù ngày thứ 2 (3/9/2018), thứ 3 (4/9/2018) người lao động đi làm bình thường.

Căn cứ theo điều 115, Bộ Luật lao động 2012 có quy định như sau:

Điều 115. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.