Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí

29/07/2018 - 17:20 - Nguồn: toquoc.vn Yêu cầu xóa tin
  
 

 

Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 1 
Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 2 
Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 3 
Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 4 

Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 5

Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 6

Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 7

Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 8

Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 9

Đồng đội và gia đình đưa linh cữu Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí ra nghĩa trang.

Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 10

Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 11

Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 12

Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 13

Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 14
Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 15
Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 16
Lễ truy điệu Liệt sĩ, Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí - ảnh 17

(tiếp tục cập nhật)

Thực hiện: Vi Phong - Phùng Nguyên