Lịch cắt điện dự kiến ở Hải Dương từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020

Kinh tế 13/07/2020 - 17:36

Công ty điện lực Hải Dương đã thông báo lịch cắt điện dự kiến từ ngày 12/7 đến ngày 19/7/2020 để khách hàng có thể chủ động trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Ngày 13/7

Lịch cắt điện dự kiến ở Hải Dương từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020 - ảnh 1

Ngày 14/7

Lịch cắt điện dự kiến ở Hải Dương từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020 - ảnh 2

Ngày 15/7

Lịch cắt điện dự kiến ở Hải Dương từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020 - ảnh 3

Ngày 16/7

Lịch cắt điện dự kiến ở Hải Dương từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020 - ảnh 4

Ngày 17/7

Lịch cắt điện dự kiến ở Hải Dương từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020 - ảnh 5

Ngày 18/7

Lịch cắt điện dự kiến ở Hải Dương từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020 - ảnh 6

Ngày 19/7

Lịch cắt điện dự kiến ở Hải Dương từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020 - ảnh 9

Lịch cắt điện dự kiến ở Hải Dương từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020 - ảnh 10

Lịch cắt điện dự kiến ở Hải Dương từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020 - ảnh 11

Lịch cắt điện dự kiến ở Hải Dương từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020 - ảnh 12

Lịch cắt điện dự kiến ở Hải Dương từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020 - ảnh 13

Lịch cắt điện dự kiến ở Hải Dương từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020 - ảnh 14

Lịch cắt điện dự kiến ở Hải Dương từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020 - ảnh 15

Theo Điện lực Hải Dương