Lịch thi đấu các trận cầu đinh Champions League và Europa League tuần này

Thể thao 18/02/2019 - 20:37

Lịch thi đấu các trận cầu đinh ở lượt đi vòng 16 đội Champions League và lượt về vòng 32 đội Europa League tuần này

Lịch thi đấu các trận cầu đinh Champions League và Europa League tuần này - ảnh 1

Lịch thi đấu các trận cầu đinh Champions League và Europa League tuần này - ảnh 2

Lịch thi đấu các trận cầu đinh Champions League và Europa League tuần này - ảnh 3

Lịch thi đấu các trận cầu đinh Champions League và Europa League tuần này - ảnh 4

Lịch thi đấu các trận cầu đinh Champions League và Europa League tuần này - ảnh 5

Lịch thi đấu các trận cầu đinh Champions League và Europa League tuần này - ảnh 6

Lịch thi đấu các trận cầu đinh Champions League và Europa League tuần này - ảnh 7

Lịch thi đấu các trận cầu đinh Champions League và Europa League tuần này - ảnh 8

Lịch thi đấu các trận cầu đinh Champions League và Europa League tuần này - ảnh 9

Lịch thi đấu các trận cầu đinh Champions League và Europa League tuần này - ảnh 10