Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Kinh tế 24/10/2020 - 18:20

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì đã phát động, triển khai sâu rộng các phong trào gắn với thực hiện năm ''Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở''.

9 tháng vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; “An toàn vệ sinh thực phẩm”; “Doanh nghiệp thủ đô hội nhập và phát triển”; vận động công nhân viên chức tích cực hưởng ứng thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện cũng xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân”, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Cụ thể, xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên dương “Công nhân giỏi” và kế hoạch tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” triển khai đến 100% công đoàn cơ sở; Triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá xếp loại thi đua công đoàn cơ sở khối trường năm học 2019 – 2020.

Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở - ảnh 1

Năm 2020 nhiều gia đình công nhân viên chức lao động được khen thưởng (ảnh: BT)

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức thhành công Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam; tuyên dương “Công nhân giỏi”; tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động huyện, năm 2019. Tại hội nghị đã biểu dương 03 công nhân giỏi cấp Thành phố, 111 nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu và 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Đến nay đã có 25 đơn vị đăng ký mua sản phẩm sữa cho đoàn viên công đoàn.

Tại Hội nghị tổng kết phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động huyện năm 2020, nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng. Trong đó có 01 tập thể, 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 01 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc; 06 tập thể, 06 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố; 17 tập thể được tặng Giấy chứng nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, 26 tập thể, 30 cá nhân được tặng Giấy khen của Liên đoàn lao động huyện.

Hội nghị kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam cũng được Liên đoàn lao động huyện long trọng tổ chức và tuyên dương 108 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu.

3 tháng cuối năm 2020 là thời gian phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Phát huy thành tích đã đạt được trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động 9 tháng đầu năm 2020, bám sát chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn lao động huyện quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, vận động và thường xuyên kiểm tra, giám sát công đoàn cơ sở trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; tổ chức phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công…

Bảo Thoa