Loạt ảnh thẻ học sinh khiến người xem câm nín

Giáo dục 14/04/2021 - 18:12

1001 sắc thái biểu cảm ''siêu lầy'' khi chụp ảnh thẻ của lứa tuổi nhất quỷ nhì ma... khiến ai nấy cũng phải bật cười.

Loạt ảnh thẻ học sinh khiến người xem câm nín - ảnh 1

Loạt ảnh thẻ học sinh khiến người xem câm nín - ảnh 2

Đang dỗi cả thế giới mà vẫn bị lôi ra chụp ảnh.

Loạt ảnh thẻ học sinh khiến người xem câm nín - ảnh 3

"Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" quả không sai!

Loạt ảnh thẻ học sinh khiến người xem câm nín - ảnh 4

Đang khám chuyên khoa răng hàm mặt thì bị chụp ảnh thẻ.

Loạt ảnh thẻ học sinh khiến người xem câm nín - ảnh 5

Đang chụp hình tự nhiên chọc cười, may kìm được!

Loạt ảnh thẻ học sinh khiến người xem câm nín - ảnh 6

Do bọn bạn nó trêu nên không dám nhìn thẳng, mắt phải né đi chỗ khác, cười tủm tỉm.

Loạt ảnh thẻ học sinh khiến người xem câm nín - ảnh 7

Đã cố gắng nghiêm túc hết sức!

Loạt ảnh thẻ học sinh khiến người xem câm nín - ảnh 8

Chụp ảnh "đau" lắm, không tin thử rồi biết.

Loạt ảnh thẻ học sinh khiến người xem câm nín - ảnh 9

Cố gắng cười tươi cho đẹp trai, mà lúc nhìn ảnh lại mếu là sao?

Loạt ảnh thẻ học sinh khiến người xem câm nín - ảnh 10

Vẫn biết là phải nghiêm túc nhưng không kìm được.