Loạt tác phẩm nghệ thuật ra đời sau khi ôtô va chạm

Thư giãn 30/06/2020 - 18:05

Khi ôtô bị hư hỏng, móp méo, nhiều người không sửa mà biến nó thành nơi thỏa sức sáng tạo.

Loạt tác phẩm nghệ thuật ra đời sau khi ôtô va chạm - ảnh 1
Loạt tác phẩm nghệ thuật ra đời sau khi ôtô va chạm - ảnh 2
Loạt tác phẩm nghệ thuật ra đời sau khi ôtô va chạm - ảnh 3
Loạt tác phẩm nghệ thuật ra đời sau khi ôtô va chạm - ảnh 4
Loạt tác phẩm nghệ thuật ra đời sau khi ôtô va chạm - ảnh 5
Loạt tác phẩm nghệ thuật ra đời sau khi ôtô va chạm - ảnh 6
Loạt tác phẩm nghệ thuật ra đời sau khi ôtô va chạm - ảnh 7
Loạt tác phẩm nghệ thuật ra đời sau khi ôtô va chạm - ảnh 8
Loạt tác phẩm nghệ thuật ra đời sau khi ôtô va chạm - ảnh 9
Loạt tác phẩm nghệ thuật ra đời sau khi ôtô va chạm - ảnh 10
Loạt tác phẩm nghệ thuật ra đời sau khi ôtô va chạm - ảnh 11
Loạt tác phẩm nghệ thuật ra đời sau khi ôtô va chạm - ảnh 12

Nancy tổng hợp

Loạt tác phẩm nghệ thuật ra đời sau khi ôtô va chạm - ảnh 13
Những khẩu trang dành cho những người bị say xe
Loạt tác phẩm nghệ thuật ra đời sau khi ôtô va chạm - ảnh 14
Những trùng hợp ngẫu nhiên giữa thời trang và đồ dùng