Lời giải đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên 2020

Giáo dục 12/07/2020 - 18:19

Đề chuyên Toán vòng 1 của THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm nay khá hay, nhưng không quá khó.

Đề chuyên Toán vòng 1 của THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm nay khá nhẹ nhàng, hay và không quá khó.

Sau đây là Lời giải đề thi Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2020: 

Lời giải đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên 2020 - ảnh 1
Đề thi Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2020
Lời giải đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên 2020 - ảnh 2
 
Lời giải đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên 2020 - ảnh 3
Lời giải đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên 2020 - ảnh 4
Lời giải đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên 2020 - ảnh 5

 Nguyễn Trung Quân - Nguyễn Minh Thành - Phan Phương Đức - Nguyễn Văn Linh