Lợi nhuận nhóm ngân hàng niêm yết sẽ ra sao trong năm 2019?

28/11/2018 - 12:18 - Nguồn: enternews.vn Yêu cầu xóa tin

Theo BVSC, lợi nhuận sau thuế nhóm ngân hàng niêm yết được dự báo tăng 13,5% trong 2019. Trong đó BID kỳ vọng sẽ có thuận lợi hơn trong 2019 do tập trung xử lý hết tồn đọng trong 2018; Vietcombank có thể có nguồn thu đột biến liên quan đến bancassurance; ACB thu hồi từ thanh lý tài sản đảm bảo.

sdf

So sánh tương quan giữa P/B với ROE bình quân 5 năm trở lại đây, cổ phiếu ngân hàng Việt Nam vẫn đắt hơn tương đối so với các quốc gia trong khu vực

Giá cổ phiếu ngân hàng hiện đã quay trở về mặt bằng đầu năm 2018, P/B vẫn đang cao hơn so với bình quân 5 năm gần đây. So sánh tương quan giữa P/B với ROE bình quân 5 năm trở lại đây, giá cổ phiếu ngân hàng Việt Nam vẫn đắt hơn tương đối so với các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, khi so sánh mức định giá hiện tại với ROE năm 2019, cổ phiếu ngân hàng Việt Nam hiện đang định giá thấp.

Đối với VCB, BVSC dự báo lợi nhuận 2018 đạt 12.636 tỷ VNĐ, trong đó có tính đến lợi nhuận từ thoái vốn EIB và MBB (khoảng 1.079 tỷ VNĐ). Trường hợp VCB chưa thể hoàn tất việc thoái vốn này trong 2018, phần lợi nhuận này sẽ chuyển sang 2019.

Lợi nhuận 2019 dự báo đạt 13.241 tỷ VNĐ (+5% yoy). Đây là con số dự báo chưa tính đến khoản lợi nhuận có thể thu được liên quan đến thoái vốn VCB Cardiff và khoản trả trước với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác.

Với CTG, chất lượng tài sản được cải thiện nhiều với tỷ lệ NPL – nợ xấu dự báo duy trì quanh mức 1,2%; LLCR - tỷ số trang trải lãi vay trên 100% và đã tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC trong 2018. Nhờ đó, chi phí dự phòng trong 2019 dự báo giảm 10% yoy.

Tăng vốn là vấn đề cấp thiết đối với CTG – BVSC nhận định. Trong trường hợp chưa có phương án tăng vốn cấp 1, CTG sẽ phải phụ thuộc vào nguồn vốn cấp 2 - nguồn vốn có chi phí cao hơn để tài trợ tăng trưởng. Chi phí vốn bình quân đối với giấy tờ có giá của CTG trong năm 2017 ở mức 6,7% cao hơn khá nhiều so với chi phí huy động từ thị trường 1 là 4,9%. Do đó, nếu chưa có phương án tăng vốn cấp 1 trong 2019, NIM của CTG dự báo giảm xuống 2,5%.

Tuy nhiên, nhu cầu tăng vốn cấp 1 của CTG đã tương đối cấp thiết để phục vụ cho Basel II, chúng tôi kỳ vọng sẽ có phương án đặc biệt đối với CTG trong 2019 để đảm bảo các quy định về vốn, qua đó, tạo động lực tăng trưởng và cải thiện lợi nhuận cho ngân hàng.

Đối với BID, chi phí dự phòng dự báo giảm mạnh trong 2019 là yếu tố hỗ trợ lớn nhất cho tăng trưởng lợi nhuận. Trong năm 2018, BID đẩy nhanh tốc độ trích lập dự phòng cũng như xóa nợ với chi phí dự phòng và tổng giá trị nợ đã xóa trong 6 tháng đầu 2018 đạt lần lượt 10.028 tỷ VNĐ (+51% yoy) và 9.902 tỷ VNĐ (+338% yoy). Chi phí dự phòng trong cả 2018 dự báo đạt 21.028 tỷ VNĐ (+42% yoy), do đó sẽ giảm áp lực trích lập cũng như xóa nợ trong 2019 với chi phí dự phòng dự báo giảm xuống 16.486 tỷ VNĐ.

Phát hành riêng lẻ thành công giúp ngân hàng mở rộng nhanh chóng danh mục cho vay trong 2019. Tăng trưởng tín dụng trong 2018 tương đối cầm chừng do tỷ lệ CAR đã chạm ngưỡng 9% theo quy định của NHNN. BVSC kỳ vọng kế hoạch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài có thể hoàn thành cuối 2018 hoặc đầu 2019 giúp ngân hàng bổ sung được nguồn vốn lớn (khoảng hơn 21.000 tỷ VNĐ từ tăng vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần) tạo điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh trong 2019.

Lợi nhuận từ xử lý nợ xấu dự báo vẫn tiếp tục đóng góp vào lợi nhuận 2019 và 2020. Với tổng số nợ xấu đã xóa từ 2016 đến giữa 2018 đạt hơn 21.000 tỷ VNĐ, kỳ vọng BID sẽ có thể có được thu nhập bất thường khoảng 9,475 tỷ VNĐ trong 2019-2021.

Với ACB, có hai kịch bản về lợi nhuận trong năm 2019. Trường hợp tình hình thị trường không thuận lợi và ACB chưa tiến hành thanh lý các tài sản đảm bảo liên quan đến nhóm G6 (đa phần là cổ phiếu), lợi nhuận sau thuế dự báo đạt 5.293 tỷ VNĐ (+11% yoy).

Thứ hai, ACB có thể thanh lý các tài sản đảm bảo và thu về khoảng 1.500 tỷ VNĐ theo như kế hoạch trong 2019, lợi nhuận sau thuế dự báo đạt 6.493 tỷ VNĐ (+34% yoy).

Tăng vốn nhưng vẫn duy trì ROE cao. ACB dự kiến tăng 30% vốn điều lệ trong 2019 thông qua phát hành cổ tức bằng cổ phiếu. Ngoài ra, ACB có thể tăng vốn chủ sở hữu thông qua bán cổ phiếu quỹ (41,4 triệu cổ phiếu quỹ với giá vốn 16.000 đồng/cổ phần).

Với MBB, tỷ lệ lãi cận biên (NIM) tiếp tục mở rộng với dư nợ của Mcredit trong tổng dư nợ của MBB tăng. Dư nợ tín dụng của Mcredit tại 31/12/2019 dự báo đạt 7.000 tỷ VNĐ (+36% yoy). Tỷ lệ đóng góp của Mcredit trong tổng dư nợ của MBB mới đạt khoảng 2,4% do đó chưa tạo áp lực quá lớn đến tỷ lệ nợ xấu của MBB trong khi giúp NIM của MBB tăng nhanh chóng

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng tốc nhờ MBS đã giải quyết hết tồn đọng và MB Ageas Life dự báo tăng trưởng tốt (+70% yoy). Cơ cấu phí bảo hiểm của MB Ageas Life đã đa dạng hơn với 69% tổng doanh thu phí đến từ bảo hiểm hỗn hợp và liên kết chung.

Nhà đầu tư cần lưu ý về nguồn cung cổ phiếu MBB trong giai đoạn tới do VCB có thể sẽ bán cổ phần MBB trên sàn.

Đối với TCB, lợi nhuận sau thuế dự báo năm 2019 và 2020 của TCB đạt lần lượt 9.022 tỷ VNĐ (+9% yoy) và 10.548 tỷ VNĐ (+17% yoy). Tăng trưởng chậm trong 2019 là do không còn các khoản thu bất thường (từ upfront fee bảo hiểm, thoái vốn một số khoản đầu tư, hiện thực hóa lợi nhuận trái phiếu). Tuy nhiên, lợi nhuận 2020 dự báo sẽ tăng trưởng tốt trở lại.

Linh Nga