Lợi nhuận trước thuế của BIDV tăng trên 30% trong 9 tháng

Kinh tế 27/10/2018 - 09:57

Giao dịch tại BIDV. (Nguồn: BIDV) Theo báo cáo tài chính quý 3 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tính đến 30/9, lợi nhuận trước thuế tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7.254 tỷ đồng và đạt 78% kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. [BIDV hợp tác với 4 ngân hàng Tập đoàn Resona phục vụ đối tác Nhật Bản] Bên cạnh đó, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1.268 triệu tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm, tăng 12,67% so ...

Lợi nhuận trước thuế của BIDV tăng trên 30% trong 9 tháng - ảnh 1 Giao dịch tại BIDV. (Nguồn: BIDV)

Theo báo cáo tài chính quý 3 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tính đến 30/9, lợi nhuận trước thuế tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7.254 tỷ đồng và đạt 78% kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

[BIDV hợp tác với 4 ngân hàng Tập đoàn Resona phục vụ đối tác Nhật Bản]

Bên cạnh đó, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1.268 triệu tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm, tăng 12,67% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn đạt 953.513 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm đảm bảo cân đối vốn an toàn và hiệu quả, chất lượng huy động vốn được kiểm soát tốt, phù hợp với lộ trình tăng trưởng tín dụng.

Dư nợ tín dụng đạt 968.752 tỷ đồng, tăng 11,75% so với đầu năm, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kỳ hạn ngắn, bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch tích cực theo hướng gia tăng tỷ trọng phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ; dư nợ ngắn hạn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo đúng định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước.

Cũng theo báo cáo, tổng thu nhập hoạt động đạt 32.865 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các mảng hoạt động đều đạt kết quả tích cực.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 25.616 tỷ đồng, tăng 11,31% so với cùng kỳ năm trước; thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ đạt 2.541 tỷ đồng, tăng 18,74 % so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 797 tỷ đồng, tăng 55%; thu từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt gần 682 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đạt 221 tỷ đồng; thu từ hoạt động khác đạt 2.866 tỷ đồng.

Chênh lệch thu chi đạt 21.620 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. BIDV tăng cường trích lập dự phòng rủi ro trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại nợ. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định./.

Lợi nhuận từ thu phí dịch vụ của các ngân hàng tăng mạnh. (Nguồn: Vnews)