"Lộn mề" với hội gái đẹp nhưng vụng về

09/02/2018 - 17:38 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin
"Lộn mề" với hội gái đẹp nhưng vụng về - 1
"Lộn mề" với hội gái đẹp nhưng vụng về - 2

Yếu thì đừng có ra gió nữa mà.

"Lộn mề" với hội gái đẹp nhưng vụng về - 3
"Lộn mề" với hội gái đẹp nhưng vụng về - 4

Vui thôi, đừng vui quá lại thành ra... sấp mặt.

"Lộn mề" với hội gái đẹp nhưng vụng về - 5
"Lộn mề" với hội gái đẹp nhưng vụng về - 6

Chả nhẽ còn phải cõng cô qua nữa sao?

"Lộn mề" với hội gái đẹp nhưng vụng về - 7
"Lộn mề" với hội gái đẹp nhưng vụng về - 8

Nghịch ngợm thế này cơ mà.

"Lộn mề" với hội gái đẹp nhưng vụng về - 9
"Lộn mề" với hội gái đẹp nhưng vụng về - 10

"Sấp mặt" cũng chỉ vì cái tội vụng về.