Long An: Sử dụng nhiều bằng giả để thi bằng lái xe

Xã hội 14/04/2013 - 18:46

Để được học thi nâng bằng lái xe hạng D, E, sáu học viên đã nộp bằng tốt nghiệp THCS giả cho sở GTVT tỉnh Long An và bị phát hiện.

Sở GTVT tỉnh Long An cho biết Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Giao thông vừa phát hiện 6 trường hợp học viên sử dụng bằng tốt nghiệp THCS giả đưa vào hồ sơ thi nâng bằng lái xe hạng D, E. Sáu trường hợp trên gồm: Lê Văn Trẻ, Hồ Chí Tâm, Phan Quốc Sanh, Nguyễn Tuấn Khanh, Lữ Văn Phúc và Trần Văn Oanh, tất cả đều ngụ ở tỉnh Long An.

Theo quy định của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, các học viên muốn thi nâng giấy phép lái xe D, E trở lên phải có bằng tốt nghiệp THCS. Để đối phó với tình trạng này 6 học viên nói trên đã  nộp bằng tốt nghiệp giả để tham gia học và thi.