Mã trường, chỉ tiêu Đại học Thủy lợi 2019

Giáo dục 08/04/2019 - 18:51

Năm 2019, Đại học Thủy lợi (mã trường TLU) thông báo tuyển sinh 3.700 chỉ tiêu ở ba cơ sở đào tạo.

Năm 2019, trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 27 ngành và nhóm ngành, trong đó có 2 ngành Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng Tiếng Anh.

Trường tuyển sinh tại 3 cơ sở với tổng chỉ tiêu là 3.700. Trong đó, tại cơ sở chính 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, trường tuyển 2.790 chỉ tiêu cho 27 ngành; tại cơ sở mở rộng Phố Hiến - Hưng Yên tuyển 330 chỉ tiêu cho 5 ngành và tại cơ sở 2 – TP. HCM tuyển 580 chỉ tiêu cho 9 ngành.

Dưới đây là điểm trúng tuyển vào trường ba năm gần nhất:

Mã trường, chỉ tiêu Đại học Thủy lợi 2019 - ảnh 1

 

Mã trường, chỉ tiêu Đại học Thủy lợi 2019 - ảnh 2

 

Mã trường, chỉ tiêu Đại học Thủy lợi 2019 - ảnh 3

Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 1.120 chỉ tiêu năm 2019

Năm 2019, Đại học Y Hà Nội tuyển sinh đào tạo 1.120 vào các ngành, khoa trong trường.
Mã trường, chỉ tiêu Đại học Thủy lợi 2019 - ảnh 4

Mã trường, chỉ tiêu Đại học Công nghiệp Hà Nội 2019

Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 và mã trường của Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Lưu Ly