Mạng xã hội dần trở thành "vũ khí" để thao túng thông tin vì lợi ích riêng

Công nghệ 05/03/2021 - 10:06

Vì thực tế trên, việc thông tin đến người dân cách sử dụng Internet đúng và an toàn là rất quan trọng.

Tại Diễn đàn Chính sách Trực tuyến khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 2 (Asia Pacific Online Policy Forum II) do Kaspersky tổ chức, bà Azleyna Ariffin - Trợ lý chính Giám đốc, Cơ quan An ninh mạng Quốc gia (NACSA) Malaysia đã có bài phát biểu nhấn mạnh nhu cầu về các chuyên gia và đây phải là một phần trong chiến lược của quốc gia.

Bà Azleyna Ariffin - Trợ lý chính Giám đốc NACSA (Malaysia).

Bên cạnh đào tạo trường lớp, bà Ariffin cho rằng, cần phải nâng cao nhận thức cho công chúng về những mối nguy hiểm trực tuyến đang rình rập. Bà lưu ý, NACSA đang hợp tác tích cực với Bộ Giáo dục và Bộ Truyền thông và Đa phương tiện tại Malaysia để truyền bá thông điệp một cách có chiến lược.

Ông Nur Achmadi Salmawan - Giám đốc Cơ sở Hạ tầng Thông tin Trọng yếu Quốc gia, Cơ quan Mã hóa và Mạng Quốc gia (BSSN) Indonesia đồng ý với quan điểm trên và cho biết BSSN cũng hợp tác với một số cơ quan chính phủ, học viện và công chúng để truyền bá nhận thức về an ninh mạng cho người Indonesia.

Mạng xã hội dần trở thành

Diễn đàn trực tuyến giữa lãnh đạo ngành thông tin và truyền thông các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tập trung vào việc bảo vệ lợi ích và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia, ông nhấn mạnh: BSSN đã đưa ra Dự thảo Chiến lược An ninh mạng Quốc gia vào tháng 12/2020. Chiến lược này nhằm chống lại các mối đe dọa kỹ thuật và thậm chí cả các mối đe dọa xã hội ở Indonesia.

“Mạng xã hội đang dần trở thành vũ khí để các tổ chức và cá nhân thao túng thông tin vì lợi ích riêng. Việc thông tin đến người dân cách sử dụng Internet đúng và an toàn là rất quan trọng”, --- ông Nur Achmadi Salmawan

Nhìn nhận hậu quả của COVID-19 là sự gia tăng phụ thuộc vào công nghệ và thiết bị, các diễn giả và Kaspersky đều đồng ý rằng hợp tác khu vực, hợp tác cấp cao khu vực tư và công, và chia sẻ kiến thức là những yếu tố cần thiết để xây dựng an ninh mạng của một quốc gia.

Theo ông Eugene Kaspersky - CEO của Kaspersky, dữ liệu dựa trên nghiên cứu từ các nhà phân tích của họ cho thấy cốt lõi của vấn đề bảo vệ không gian mạng an toàn là nhiệm vụ tiên quyết bảo đảm sự an toàn của người dân và phục vụ sự phát triển kinh tế.

“Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng như các cơ sở y tế, mạng lưới điện, hệ thống nước,... đã không còn là chuyện chỉ xảy ra trên màn ảnh. Để xây dựng một thế giới an toàn hơn và tăng cường khả năng bảo mật không gian mạng, từ cuộc khủng hoảng hiện tại và xa hơn nữa trong tương lai, hãy áp dụng các hệ điều hành an toàn được thiết kế riêng, đồng thời thực thi hợp tác quốc tế cấp cao”, ông khuyến nghị.

Nguồn: http://danviet.vn/mang-xa-hoi-dan-tro-t...Nguồn: http://danviet.vn/mang-xa-hoi-dan-tro-thanh-vu-khi-de-thao-tung-thong-tin-vi-loi-ich-rieng-502021539586213.htm