MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ

Giới trẻ 18/02/2019 - 20:11

Mới đây, diễn viên Thu Quỳnh và MC Nguyên Khang đã cùng đến tỉnh Gang Won - nơi diễn ra thế vận hội Olympic mùa đông 2018 để ghi hình.

MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ - ảnh 1

MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ - ảnh 2

MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ - ảnh 3

MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ - ảnh 4

MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ - ảnh 5

MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ - ảnh 6

MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ - ảnh 7

MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ - ảnh 8

MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ - ảnh 9

MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ - ảnh 10

MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ - ảnh 11

MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ - ảnh 12

MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ - ảnh 13

MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ - ảnh 14

MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ - ảnh 15

MC Nguyên Khang ôm chặt My “Sói” trong cái lạnh -17 độ - ảnh 16