Mèo rừng Bắc Phi đại chiến với 2 con sói hung dữ

Khoa Học 09/08/2013 - 10:49

(ĐVO) - Hai con sói hung dữ thi nhau lao vào cắn xé con mèo, nhưng con mèo không hề tỏ ra sợ hãi mà nó còn tỏ ra vượt trội trước 2 đối thủ... Cuối cùng phần thắng sẽ thuộc về ai? . Kiên Đào

(ĐVO) - Hai con sói hung dữ thi nhau lao vào cắn xé con mèo, nhưng con mèo không hề tỏ ra sợ hãi mà nó còn tỏ ra vượt trội trước 2 đối thủ... Cuối cùng phần thắng sẽ thuộc về ai?

.
 
  • Kiên Đào