Mercedes-AMG mang A35 mới ra mắt đến Paris Motor Show 2018

04/10/2018 - 07:05 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
mercedes-amg mang a35 moi ra mat den paris motor show 2018 hinh 1

mercedes-amg mang a35 moi ra mat den paris motor show 2018 hinh 2

mercedes-amg mang a35 moi ra mat den paris motor show 2018 hinh 3

mercedes-amg mang a35 moi ra mat den paris motor show 2018 hinh 4

mercedes-amg mang a35 moi ra mat den paris motor show 2018 hinh 5

mercedes-amg mang a35 moi ra mat den paris motor show 2018 hinh 6

mercedes-amg mang a35 moi ra mat den paris motor show 2018 hinh 7

mercedes-amg mang a35 moi ra mat den paris motor show 2018 hinh 8

mercedes-amg mang a35 moi ra mat den paris motor show 2018 hinh 9

mercedes-amg mang a35 moi ra mat den paris motor show 2018 hinh 10