MGG báo lãi trước thuế 20 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm một nửa so với 2019

Kinh tế 02/10/2020 - 16:12

HĐQT Tổng công ty Đức Giang - Công ty Cổ phần (UPCoM: MGG) vừa thông qua nghị quyết về kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm.

MGG báo lãi trước thuế 20 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm một nửa so với 2019 - ảnh 1

MGG báo lãi 20 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm một nửa so với 2019

Hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2020 của MGG khá kém khi doanh thu chỉ đạt 432 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế 9 tháng, MGG ghi nhận 1.440 tỷ đồng doanh thu, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự tổng kim ngạch xuất khẩu chỉ bằng 67% thực hiện năm trước, ở mức trên 60 tỷ đồng; doanh thu từ kinh doanh nội địa còn 192 tỷ đồng, giảm 22%.

Chốt kỳ, MGG thu về khoản lãi trước thuế 20 tỷ đồng, giảm một nửa so với 9 tháng năm 2019.

Bên cạnh đó, MGG cũng đặt ra các chỉ tiêu cho quý IV, cụ thể doanh thu là 253 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 11 tỷ đồng, thu từ kinh doanh nội địa 157 tỷ đồng, lần lượt giảm 60%, 60% và 29% so với cùng kỳ 2019.

Công ty cũng ước đạt doanh thu cả năm 2020 là 1.693 tỷ đồng và lợi nhuận 25 tỷ đồng, giảm lần lượt 40% và 48% với thực hiện năm ngoái.

Mục tiêu này thấp hơn khá nhiều so với kế hoạch đặt ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 mà MGG vừa tổ chức, theo đó doanh thu dự kiến cả năm 2020 là 3.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng.

Mặt khác, HĐQT MGG cũng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 35% trong tháng 11 tới đây. Với gần 9 triệu cổ phiếu MGG đang lưu hành, MGG dự chi trả cổ tức khoảng 32 tỷ đồng.

Hiện cổ phiếu MGG đang được giao dịch trong vùng 51.700 đồng/cổ phiếu.

Việt Anh