Mức độ tiếp cận với giáo dục phổ thông của người DTTS đã được cải thiện rõ rệt

Giáo dục 05/07/2020 - 09:04

Theo UBDT, tỷ lệ đi học chung cấp tiểu học của người DTTS là 100%, cấp THCS là 85,8% và THPT là 50,7%. So với năm 2015, mức độ tiếp cận với giáo dục phổ thông của người DTTS đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là ở cấp THPT với tỷ lệ đi học chung ở cấp này tăng 8,9 điểm phần trăm…    

Ngày 03-7-2020, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Tổng cục Thống kê phối hợp tổ chức Hội nghị công bố Kết quả điều tra thu thập thông tin thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2019. Cuộc điều tra này do Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với UBDT tổ chức thực hiện với niên độ điều tra là 5 năm một lần.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT cho biết, điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số được thực hiện theo Quyết định số 02 ngày 05-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số.

Cuộc điều tra này do Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với UBDT tổ chức thực hiện với niên độ điều tra là 5 năm một lần. Kết quả điều tra sẽ là căn cứ có tính pháp lý để đánh giá kết quả các chính sách dân tộc giai đoạn 2015-2020 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020.

Bên cạnh đó, kết quả điều tra cũng là căn cứ để chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và kế hoạch năm 2021-2025…

Mức độ tiếp cận với giáo dục phổ thông của người DTTS đã được cải thiện rõ rệt - ảnh 1
Theo số liệu từ, sau 10 năm, tình hình giáo dục của trẻ em dân tộc thiểu số đã đạt được những thành tựu nhất định. Ảnh: TL

Liên quan đến mức độ tiếp cận giáo dục phổ thông của người DTTS. Theo kết quả điều tra, hiện cả nước có gần 21,6 nghìn trường học và 26,5 nghìn điểm trường vùng dân tộc thiểu số, tương ứng tăng hơn 3,8 nghìn trường và giảm 2,3 nghìn điểm trường so với năm 2015.

Tổng số giáo viên đang giảng dạy tại các trường và điểm trường vùng dân tộc thiểu số là gần 525 nghìn giáo viên, tăng hơn 132 nghìn người; trong đó, số giáo viên là người dân tộc thiểu số là 134,9 nghìn giáo viên.

So với năm 2015, mức độ tiếp cận với giáo dục phổ thông của người dân tộc thiểu số đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là ở cấp trung học phổ thông với tỷ lệ đi học chung ở cấp này là 50,7%, tăng 8,9 điểm phần trăm.

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết chữ phổ thông là 80,9%, tăng 1,7 điểm phần trăm so với năm 2015.

Kết quả điều tra cũng nêu rõ, sau 10 năm, tình hình giáo dục của trẻ em dân tộc thiểu số đã đạt được những thành tựu nhất định. Tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số trong độ tuổi đi học phổ thông nhưng không đi học giảm gần hai lần, từ 26,4% năm 2009 xuống còn 15,5% năm 2019.

Khánh Phong