Mỹ đã thay đổi thế nào dưới thời Donald Trump

Kinh tế 22/10/2018 - 12:04

(NDH) Ông Donald Trump đã và đang trải qua một nhiệm kỳ vừa có nhiều biến động chính trị nhất, vừa có kinh tế diễn biến tốt nhất từ thời khủng hoảng.

Goldman Sachs tập hợp số liệu để so sánh mọi thứ tại Mỹ đã thay đổi như thế nào giữa từ trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2016 đến tháng 9/2018. Ví dụ, niềm tin tiêu dùng và kinh doanh tăng nhưng nợ quốc gia cùng thâm hụt quốc gia cũng tăng theo.

Số liệu không bao gồm GDP, đã tăng trung bình 2,72% sau khi ông Trump nhậm chức so với con số 1,6% năm 2016.

Mỹ đã thay đổi thế nào dưới thời Donald Trump - ảnh 1

Mỹ đã thay đổi thế nào dưới thời Donald Trump Mỹ đã thay đổi thế nào dưới thời Donald Trump - ảnh 2
10 2610 56 reviews

(NDH) Ông Donald Trump đã và đang trải qua một nhiệm kỳ vừa có nhiều biến động chính trị nhất, vừa có kinh tế diễn biến tốt nhất từ thời khủng hoảng.