Mỹ Tâm lần đầu diện Hanbok, “bùng nổ” với loạt hit đình đám ở Hàn Quốc

21/10/2018 - 14:31 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 1

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 2

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 3

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 4

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 5

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 6

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 7

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 8

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 9

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 10

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 11

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 12

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 13

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 14

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 15

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 16

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 17

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 18

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 19

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 20

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 21

my tam lan dau dien hanbok, "bung no" voi loat hit dinh dam o han quoc hinh 22