Ấn định mức lương giám đốc sẽ không thu hút nhân tài

25/09/2009 - 11:17 - Nguồn: vnexpress.net Yêu cầu xóa tin

Theo tôi, việc nhà nước quy định như vậy có phần bất hợp lý. Ví dụ doanh nghiệp có một vị giám đốc giỏi, là người trực tiếp nâng cao doanh thu của doanh nghiệp. Không lẽ gì mà lương của họ lại không cao hơn nhân viên 10 lần. (Nguyễn Thanh)
> Lương giám đốc không vượt quá 10 lần người lao động

Người gửi: Nguyễn Thanh

Thực sự lương chính là nguồn lực thúc đẩy để cán bộ cao cấp gắn bó với doanh nghiệp. Thử hỏi nếu có một doanh nghiệp nước ngoài thuê với mức lương cao hơn thì những vị giám đốc đó có chắc chắn ở lại với doanh nghiệp của bạn không?

Người gửi: Nguyễn Quốc Thoại

Theo chủ đề trên tôi gọi đó là "Cào bằng xã hội". Nếu ra quy định lương giám đốc không vượt quá 10 lần lương nhân viên thì làm sao thu hút nhân tài cho các công ty Việt Nam.

Nếu ra mức lương như vậy chẳng khác nào khuyến khích giám đốc các công ty (kể cả giám đốc thuê) kiếm thêm những khoản thu nhập ngoài luồng, gây tham nhũng, thất thoát hoặc lãng phí.

Người gửi: Trần Trung Trực

Nếu vậy thì doanh nghiệp có càng nhiều nhân viên giám đốc càng chịu thiệt. Ví dụ doanh nghiệp dệt may cực lớn, 20.000 công nhân, lương bình quân 2 triệu thì lương giám đốc không được quá 20 triệu đồng. Mà 20 triệu đồng thì quá thấp đối với giám đốc một công ty có 20.000 công nhân.

Ý kiến của bạn?