Nafoods đặt kế hoạch lãi 81 tỷ đồng năm 2019

Kinh tế 02/01/2019 - 17:17

(NDH) Nafoods sẽ mua cổ phần tại 3 doanh nghiệp thành viên để tăng sở hữu lên 99,8% vốn.

Công ty cổ phần Nafoods Group (HoSE: NAF) vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với doanh thu 892 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 227 tỷ đồng và lợi nhuận ròng sau thuế là 81 tỷ đồng.

Công ty cũng thông qua kế hoạch mở văn phòng đại diện thương mại tại nước ngoài nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng trong thời gian tới. Giao Tổng giám đốc thực hiện việc mở các văn phòng đại điện, quyết định số lượng, địa điểm và các vấn đề nhân sự vận hành.

Bên cạnh đó, Nafoods cũng thông qua việc điều chỉnh phương án hoán đổi cổ phần thành phương án mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ tại các công ty thành viên. Cụ thể, Nafoods sẽ mua cổ phần CTCP Chanh leo Nafoods, CTCP Nafoods Tây Nguyên và CTCP Nafoods Miền Nam nhằm tăng sở hữu lên 99,8% vốn.

Giá chuyển nhượng tại Công ty Chanh leo Nafoods là 31.045 đồng/cp, Nafoods Tây Nguyên sẽ mua lại với mức giá 8.144 đồng/cp và Nafoods Miền Nam là 9.331 đồng/cp.

Tổng giá trị chuyển nhượng chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân là 80 tỷ đồng, NAF sẽ thanh toán thuế TNCN cho nhóm cổ đông nhỏ lẻ là 3 tỷ đồng. Nafoods cho biết các giao dịch trên sẽ cải thiện bộ máy quản trị, bảo đảm dòng tiền của công ty và giảm lợi ích cổ đông thiểu số trong hệ thống Nafoods.

Nafoods đặt kế hoạch lãi 81 tỷ đồng năm 2019 Nafoods đặt kế hoạch lãi 81 tỷ đồng năm 2019
10 685 56 reviews

(NDH) Nafoods sẽ mua cổ phần tại 3 doanh nghiệp thành viên để tăng sở hữu lên 99,8% vốn.