Năm 2020, Khánh Sơn giảm hơn 9% hộ nghèo

Xã hội 04/01/2021 - 22:41

Theo kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2020, hiện nay, số hộ nghèo trên địa bàn huyện Khánh Sơn giảm còn 1.746 hộ (6.994 khẩu), tương đương 24,28% tổng số hộ dân toàn huyện; số hộ cận nghèo 1.491 (tương đương 20,74%).

Năm 2020, Khánh Sơn giảm hơn 9% hộ nghèo - ảnh 1

So với cuối năm 2019, số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm 574 hộ, tương đương 9,02%. Những địa phương có số hộ nghèo giảm nhiều trong năm 2020 gồm: Thị trấn Tô Hạp 101 hộ, xã Ba Cụm Bắc 92 hộ, xã Sơn Bình 80 hộ, xã Thành Sơn 75 hộ...; 2 xã có số hộ nghèo giảm ít là Ba Cụm Nam 47 hộ và Sơn Trung 49 hộ. Hiện nay, địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất huyện là thị trấn Tô Hạp (hơn 15,39%), tiếp đến là xã Sơn Trung (16,21%) và Sơn Bình (16,57%)...; toàn huyện không còn xã nào có tỷ lệ hộ nghèo hơn 50%. Trong số những hộ nghèo, hơn 91% do thiếu hụt về thu nhập, còn lại do thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản. Đây sẽ là cơ sở để Khánh Sơn tiếp tục đề ra các giải pháp giảm nghèo trong năm tiếp theo.

Đ.LUẬN